เอ็นดับเบิลยูเอ เวิลด์ แท็กทีม แชมเปียนชิป (ซานฟรานซิสโก เวอร์ชั่น)

(เปลี่ยนทางจาก NWA World Tag Team Championship (San Francisco version))

เอ็นดับเบิลยูเอ เวิลด์ แท็กทีม แชมเปียนชิป (NWA World Tag Team Championship) เป็นตำแหน่งแชมป์แทกทีมเวอร์ชันในเขตซานฟรานซิสโก, รัฐแคลิฟอร์เนีย ของ เอ็นดับเบิลยูเอ ซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นสมาคมในเครือของ เนชันนัลเรสต์ลิงอัลไลแอนซ์ (NWA) สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ซึ่งเริ่มโปรโมทแชมป์ในชื่อของ เอ็นดับเบิลยูเอ เวิลด์ แท็กทีม แชมเปียนชิป ใช้จนถึงสมาคม เอ็นดับเบิลยูเอ ซานฟรานซิสโก ปิดกิจการในปี ค.ศ. 1961[1][2] ต่อมา บิ๊กไทม์เรสต์ลิง ก็ได้มาเป็นสมาคมในเครือของ NWA ในเขตซานฟรานซิสโก ในชวงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และเริ่มโปรโมทแชมป์แทกทีมเส้นนี้ต่อ ในช่วงปี ค.ศ. 1971–1979[3][4] มีช่วงหนึ่งในปี ค.ศ. 1957 แชมป์ไม่น้อยกว่า 13 รุ่นต่าง ๆ ของแชมป์แท็กทีมโลก NWA ได้รับการยอมรับทั่วสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 21 สาขาในระดับภูมิภาคของแชมป์แท็กทีมโลก NWA ได้ระบุว่ามีการใช้งานในบางจุดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1950 และ ค.ศ. 1991

เอ็นดับเบิลยูเอ เวิลด์ แท็กทีม แชมเปียนชิป (ซานฟรานซิสโก เวอร์ชัน)
NWA World Tag Team Championship (San Francisco version)
รายละเอียด
สมาคม NWA San Francisco (1950–1961)[1][2]
Big Time Wrestling (1971–1979)[3][4]
วันก่อตั้ง 4 เมษายน 1950 (NWA: SF version)[1][2]
มิถุนายน 1961 (BTW version)[3][4]
วันยกเลิก 1961 (NWA: SF version)[1][2]
April 1979 (BTW version)[3][4]
ชื่ออื่น World Tag Team Championship[3][4]

ในปี ค.ศ. 1992 คณะกรรมการ NWA อนุมัติให้เป็นหนึ่งในแชมป์ NWA World Tag Team Championship ที่มีภายใต้การควบคุมของเขา[5]

Ray Eckert และ Hard Boiled Haggerty ถูกได้การยอมรับว่าเป็นแชมป์โลกแทกทีมคู่แรกในเวอร์ชันของ NWA San Francisco

ประวัติการครองแชมป์ แก้

นักมวยปล้ำ: เวลา: วันที่: สถานที่: หมายเหตุ:
Ray Eckert & Hard Boiled Haggerty 1 April 4, 1950 ? Defeated Ronnie Etchison & Larry Moquin
Ben & Mike Sharpe 1 May 9, 1950 ?
Ray Eckert & Frederick von Schacht 1 May 29, 1950 ?
Ben & Mike Sharpe 2 June 13, 1950 ?
Frederick von Schacht & Tom Rice 1 July 7, 1950 ?
Sandor Szabo & Primo Carnera 1 1950 or January 1951 ? Records unclear as to whom they defeated
Ben & Mike Sharpe 3 January 30, 1951 ?
Vacated 1951 Title vacant
Ben & Mike Sharpe 4 May 22, 1951 ? Defeat Killer Kowalski & Sandor Szabo
Sandor Szabo & Ron Etchison 1 February 22, 1952 Oakland, CA
Ben & MikeSharpe 5 March 1, 1952 ?
Leo Nomellini & Hombre Montana 1 March 14, 1952 Oakland, CA
Ben & Mike Sharpe 6 March 18, 1952 ?
Ray Eckert & Fred Atkins 1 December 16, 1952 ?
Ben & Mike Sharpe 7 December 30, 1952 ?
Leo Nomellini & Enrique Torres 1 May 6, 1953 San Francisco, CA [6]
Held Up May 1953 Title held up after match against Sharpe brothers
Ben & Mike Sharpe 8 1953 ? Win rematch
Leo Nomellini & Rocky Brown 1 May 11, 1954 San Francisco, CA
Vacated July 1954 Nomellini returns to San Francisco 49ers
Ben & Mike Sharpe 9 February 15, 1955 ? Defeated Leo Nomellini & Hombre Montana
Gene Kiniski & Lord James Blears 1 May 7, 1955 ? [7]
Enrique Torres & Johnny Barend 1 July 28, 1955 Richmond, CA
Gene Kiniski & Lord James Blears 2 August 9, 1955 ?
Ronnie Etchison & Ray Stern 1 October 25, 1955 ?
Gene Kiniski & Lord James Blears 3 November 1955 ?
Ben & Mike Sharpe 10 November 29, 1955 ?
Rikidōzan & Koukichi Endo 1 May 4, 1956 Osaka, Japan
Ben & Mike Sharpe 11 May 19, 1956 Sapporo, Japan
Enrique Torres & Bobo Brazil 1 July 13, 1956 Oakland, CA
Bill & Ed Miller 1 August 14, 1956 San Francisco, CA
Ben & Mike Sharpe 12 October 23, 1956 San Francisco, CA
Enrique Torres & Ronnie Etchison 1 December 22, 1956 Fresno, CA
Ben & Mike Sharpe 13 December 29, 1956 Fresno, CA
Emil and Ernie Dusek 1 January 1957 San Francisco, CA
Paul & Adrien Baillergeon 1 February 1957 San Francisco, CA
Ben Sharpe & Lord James Blears 1 April 16, 1957 ?
Leo Nomellini & Enrique Torres 2 1957 ?
Ben & Mike Sharpe 14 May 9, 1957 Stockton, CA
Enrique Torres & Bobo Brazil 2 May 28, 1957 San Francisco, CA
Ben & Mike Sharpe 15 July 1957 ?
Ramon Torres & Tex McKenzie 1 September 21, 1957 Fresno, CA
Omaya Kato & Karl von Schober 1 November 1957 ?
Ramon Torres & Ciclon Anaya 1 December 13, 1957 Oakland, CA
Ben & Mike Sharpe 16 January 9, 1958 Stockton, CA
Ramon Torres & Ciclon Anaya 2 January 10, 1958 Oakland, CA
Hans Hermann & Art Neilson 1 February 18, 1958 San Francisco, CA
Ramon Torres & Dick Warren 1 April 28, 1958 Sacramento, CA
Hombre Montana & Tiny Mills 1 June 27, 1958 San Jose, CA
Ramon Torres & Dick Warren 2 July 14, 1958 Sacramento, CA
Gene Dubuque & Mike Valentino 1 August 23, 1958 Fresno, CA
Ronnie Etchison & "Nature Boy" Buddy Rogers 1 October 23, 1958 Oakland, CA
Gene Dubuque & Fritz von Goehring 1 November 21, 1958 Oakland, CA
Ronnie Etchison & Johnny Barend 1 1958 or January 1959 ?
Ben Sharpe & Red Hangman 1 January 10, 1959 Fresno, CA
Ramon Torres & Great Lothario 1 1959 ?
Ben & Mike Sharpe 17 August 1959 ? Records unclear as to whom they defeated
Enrique Torres & Rip Miller 1 October 1959 ?
Ben & Mike Sharpe 18 October 16, 1959 ?
Alberto Torres & Ron Etchison 1 December 1959 ?
Man Mountain Campbell & Mr. Kleen 1 1960 ?
Vacated 1961 Titles vacant
Enrique Torres & Reggie Parks 1 August 8, 1961 San Francisco, CA Defeat Magnificent Maurice & Ed Miller
Vacated 1961 or 1962 Title abandoned
Joe Brunetti and Guy Brunetti 1 June, 1961 San Francisco, CA Billed as champions upon arrival
Kinji Shibuya and Mitsu Arakawa 1 November 11, 1961 San Francisco, CA
Wilbur Snyder and Nick Bockwinkel 1 November 10, 1962 San Francisco, CA
Art Nielsen and Stan Nielsen 1 March 16, 1963 San Francisco, CA
Pepper Gomez and Jose Lothario 1 September 14, 1963 San Francisco, CA
Ray Stevens and Dan Manoukian 1 November, 1964 San Francisco, CA
The Destroyer and Billy Red Lyons 1 March 27, 1965 San Francisco, CA
The Blond Bombers (Ray Stevens and Pat Patterson) 1 April 17, 1965 San Francisco, CA
Ciclon Negro and The Mongolian Stomper 1 December 31, 1966 San Francisco, CA
The Blond Bombers (Ray Stevens and Pat Patterson) 2 January 21, 1967 San Francisco, CA
Pepper Gomez and Pedro Morales 1 April 8, 1967 San Francisco, CA
Kinji Shibuya and Great Sasaki 1 May 11, 1968 San Francisco, CA
Pepper Gomez and Pedro Morales 2 June 8, 1968 San Francisco, CA
Kinji Shibuya and Masa Saito 1 July 13, 1968 San Francisco, CA
Peter Maivia and Pepper Gomez 1 October 1969 ?
Ray Stevens and Peter Maivia 1 November 1969 Gomez gives his half to Stevens due to injury
Pat Patterson & Superstar Billy Graham 1 January 1971 San Francisco, CA
Rocky Johnson & Pepper Gomez 1 September 18, 1971 San Francisco, CA
Lars Anderson & Paul DeMarco 1 May 13, 1972 San Francisco, CA
Pat Patterson & Rocky Johnson 1 December 6, 1972 Sacramento, CA
Kinji Shibuya & Great Mephisto 1 April 25, 1973 Sacramento, CA
Pat Patterson & Rocky Johnson 2 May 2, 1973 Sacramento, CA
The Interns 1 August 1, 1973 ?
Kinji Shibuya & Masa Saito 2 September 1973 ? May have been fictional
Pat Patterson & Rocky Johnson 3 November 1973 ?
The Von Brauners
(Kurt & Karl Von Brauner)
1 March 6, 1974 Sacramento, CA
Pat Patterson & Peter Maivia 1 June 22, 1974 San Francisco, CA
The Invaders 1 April 1975 Florida
Pat Patterson & Moondog Mayne 1 August 9, 1975 San Francisco, CA
The Invaders 2 August 23, 1975 San Francisco, CA
Pat Patterson & Pedro Morales 1 October 29, 1975 Sacramento, CA
Don Muraco & Invader #1 1 March 24, 1976 Sacramento, CA
Pat Patterson & Tony Garea 1 May 15, 1976 San Francisco, CA
Royal Kangaroos (Jonathan Boyd & Norman Frederick Charles III) 1 September 18, 1976 San Francisco, CA
Jimmy & Johnny Valiant 1 December 4, 1976 San Francisco, CA
Pat Patterson & Pepper Gomez 1 February 9, 1977 Sacramento, CA
Bob Roop & Alexis Smirnoff 1 March 30, 1977 Sacramento, CA
Pepper Gomez & Al Madril 1 June 15, 1977 Sacramento, CA
Vacated June 1977 Madril injured
Kurt & Karl Von Steiger 1 July 16, 1977 San Francisco, CA (win tournament)
Ray Stevens & Moondog Mayne 1 November 12, 1977 San Francisco, CA
Kurt & Karl Von Steiger 2 December 7, 1977 Sacramento, CA
Black Gordman & Goliath 1 January 12, 1978 Sacramento, CA
Dean Ho & Moondog Mayne 1 February 22, 1978 Sacramento, CA
Vacated April 1978 Title vacant
Dean Ho & Ron Starr 1 September 20, 1978 Puerto Rico Win fictitious tournament
Ed Wiskoski & Buddy Rose 1 October 25, 1978 Sacramento, CA
Ron Starr & Enrique Vera 1 November 23, 1978 Sacramento, CA
Ed Wiskoski & Buddy Rose 2 December 7, 1978 Sacramento, CA
Ed Wiskoski & Roddy Piper 3/1 February 1979 Rose gave his half to Piper
Title Retired April 1979 Title abandoned

สถิติการครองแชมป์ แก้

ลำดับ รายชื่อทีมมวยปล้ำ สมัยที่ครอง ระยะวันครอง
1 Ben and Mike Sharpe 19 1370¤
2 Blond Bombers, TheThe Blond Bombers (Stevens, RayRay Stevens and Patterson, PatPat Patterson) 2 700
3 Gomez, PepperPepper Gomez and Morales, PedroPedro Morales 2 434
4 Maivia, PeterPeter Maivia and Stevens, RayRay Stevens 1 397¤
5 Arakawa, MitsuMitsu Arakawa and Shibuya, KinjiKinji Shibuya 1 364
6 Johnson, RockyRocky Johnson and Patterson, PatPat Patterson 3 327¤
7 Maivia, PeterPeter Maivia and Patterson, PatPat Patterson 1 283¤
8 Gomez, PepperPepper Gomez and Johnson, RockyRocky Johnson 1 238
9 Graham, Superstar BillySuperstar Billy Graham and Patterson, PatPat Patterson 1 230¤
10 Anderson, LarsLars Anderson and Paul DeMarco 1 207
11 Art and Stan Nielsen 1 182
12 The Invaders (Invader #1 and Invader #2) 2 168¤
13 Blears, Lord JamesLord James Blears and Kiniski, GeneGene Kiniski 3 160
14 Bockwinkel, NickNick Bockwinkel and Snyder, WilburWilbur Snyder 1 157
15 Morales, PedroPedro Morales and Patterson, PatPat Patterson 1 147
16 Von Steigers, TheThe Von Steigers (Kurt and Karl Von Steiger) 2 145
17 Guy and Joe Brunetti 1 134¤
18 Reggie Parks and Torres, EnriqueEnrique Torres 1 134¤
19 Garea, TonyTony Garea and Patterson, PatPat Patterson 1 126
20 Dan Manoukian and Stevens, RayRay Stevens 1 117¤
21 Saito, MasaMasa Saito and Shibuya, KinjiKinji Shibuya 2 112¤
22 Von Brauners, TheThe Von Brauners (Kurt and Karl Von Brauner) 1 108
23 Torres, RamonRamon Torres and Warren, DickDick Warren 2 100
24 Rose, BuddyBuddy Rose and Wiskoski, EdEd Wiskoski 2 85¤
25 Roop, BobBob Roop and Alexis Smirnoff 1 77
26 Royal Kangaroos, TheThe Royal Kangaroos (Boyd, JonathanJonathan Boyd and Charles III, Norman FrederickNorman Frederick Charles III) 1 77
27 Brazil, BoboBobo Brazil and Torres, EnriqueEnrique Torres 2 72¤
28 Bill and Ed Miller 1 70
29 Hans Hermann and Art Neilson 1 69
30 Valiant Brothers (Jimmy and Johnny Valiant) 1 67
31 Ciclon Anaya and Torres, RamonRamon Torres 2 66
32 Gene Dubuque and Mike Valentino 1 61
33 Invader #1 and Muraco, DonDon Muraco 1 52
34 Rocky Brown and Nomellini, LeoLeo Nomellini 1 51¤
35 Gomez, PepperPepper Gomez and Patterson, PatPat Patterson 1 49
36 Adrien and Paul Baillergeon 1 47
37 Gomez, PepperPepper Gomez and Lothario, JoseJose Lothario 1 46¤
38 Black Gordman and Goliath 1 41
39 Gene Dubuque and Fritz Von Goehring 1 41¤
Tex McKenzie and Torres, RamonRamon Torres 1 41¤
40 Ho, DeanDean Ho and Mayne, MoondogMoondog Mayne 1 38¤
42 Ho, DeanDean Ho and Ron Starr 1 35
Ray Eckert and Haggerty, Hard BoiledHard Boiled Haggerty 1 35
44 Roddy Piper and Wiskoski, EdEd Wiskoski 1 32¤
45 The Interns (Intern #1 and Intern #2) 1 31¤
46 Ronnie Etchison and Rogers, BuddyBuddy Rogers 1 29
47 Great Sasaki and Shibuya, KinjiKinji Shibuya 1 28
48 Mayne, MoondogMoondog Mayne and Stevens, RayRay Stevens 1 25
49 Ciclon Negro and Mongolian Stomper, TheThe Mongolian Stomper 1 21
Destroyer, TheThe Destroyer and Lyons, Billy RedBilly Red Lyons 1 21
51 Hombre Montana and Tiny Mills 1 17
52 Koukichi Endo and Rikidōzan 1 15
Ray Eckert and Frederick Von Schacht 1 15
54 Fred Atkins and Ray Eckert 1 14
Mayne, MoondogMoondog Mayne and Patterson, PatPat Patterson 1 14
Ron Starr and Vera, EnriqueEnrique Vera 1 14
57 Omaya Kato and Karl Von Schober 1 13¤
58 Barend, JohnnyJohnny Barend and Torres, EnriqueEnrique Torres 1 12
59 Ron Etchison and Szabó, SándorSándor Szabó (wrestler) 1 8
60 Great Mephisto and Shibuya, KinjiKinji Shibuya 1 7
Ron Etchison and Torres, EnriqueEnrique Torres 1 7
Ron Etchison and Ray Stern 1
63 Hombre Montana and Nomellini, LeoLeo Nomellini 1 4
64 Nomellini, LeoLeo Nomellini and Torres, EnriqueEnrique Torres 2
65 Barend, JohnnyJohnny Barend and Ronnie Etchison 1
Blears, Lord JamesLord James Blears and Ben Sharpe 1
Carnera, PrimoPrimo Carnera and Szabó, SándorSándor Szabó 1
Emil and Ernie Dusek 1
Ron Etchison and Torres, AlbertoAlberto Torres 1
Gomez, PepperPepper Gomez and Madril, AlAl Madril 1
Gomez, PepperPepper Gomez and Maivia, PeterPeter Maivia 1
Great Lothario and Torres, RamonRamon Torres 1
Man Mountain Campbell and Mr. Kleen 1
Rip Miller and Torres, EnriqueEnrique Torres 1
Red Hangman and Ben Sharpe 1
Tom Rice and Frederick Von Schacht 1

สถิติการครองแชมป์ประเภทนักมวยปล้ำ แก้

ลำดับ รายชื่อนักมวยปล้ำ สมัยที่ครอง ระยะเวลาวันครอง
1 Patterson, PatPat Patterson 11 1,876¤
2 Ben Sharpe 21 1372¤
3 Mike Sharpe 19 1370¤
4 Stevens, RayRay Stevens 5 1,239¤
5 Gomez, PepperPepper Gomez 7 769¤
6 Maivia, PeterPeter Maivia 3 681¤
7 Morales, PedroPedro Morales 3 581
8 Johnson, RockyRocky Johnson 4 565¤
9 Shibuya, KinjiKinji Shibuya 5 511¤
10 Arakawa, MitsuMitsu Arakawa 1 364
11 Torres, EnriqueEnrique Torres 8 288¤
12 Art Neilson 2 251
13 Graham, Superstar BillySuperstar Billy Graham 1 230¤
14 Invader #1 3 220¤
15 Torres, RamonRamon Torres 6 208¤
16 Paul DeMarco 1 207
Anderson, LarsLars Anderson 1 207
18 Stan Nielsen 1 182
19 Invader #2 2 168¤
20 Blears, Lord JamesLord James Blears 4 161¤
21 Kiniski, GeneGene Kiniski 3 160
22 Bockwinkel, NickNick Bockwinkel 1 157
Snyder, WilburWilbur Snyder 1 157
24 Von Steiger, KarlKarl Von Steiger 2 145
Von Steiger, KurtKurt Von Steiger 2 145
26 Guy Brunetti 1 134¤
Joe Brunetti 1 134¤
Reggie Parks 1 134¤
29 Garea, TonyTony Garea 1 126
30 Dan Manoukian 1 117¤
Wiskoski, EdEd Wiskoski 3 117¤
32 Saito, MasaMasa Saito 2 112¤
33 Von Brauner, KarlKarl Von Brauner 1 108
Von Brauner, KurtKurt Von Brauner 1 108
34 Gene Dubuque 2 102¤
35 Warren, DickDick Warren 2 100
36 Rose, BuddyBuddy Rose 3 85¤
37 Alexis Smirnoff 1 77
Roop, BobBob Roop 1 77
Boyd, JonathanJonathan Boyd 1 77
Mayne, MoondogMoondog Mayne 3 77¤
Charles III, Norman FrederickNorman Frederick Charles III 1 77
42 Brazil, BoboBobo Brazil 2 72¤
43 Bill Miller 1 70
Ed Miller 1 70
45 Hans Hermann 1 69
46 Valiant, JimmyJimmy Valiant 1 67
Valiant, JohnnyJohnny Valiant 1 67
48 Ciclon Anaya 2 66
49 Ray Eckert 3 64
50 Mike Valentino 1 61
51 Nomellini, LeoLeo Nomellini 4 57¤
52 Ron Etchison 6 53
53 Muraco, DonDon Muraco 1 52
54 Rocky Brown 1 51¤
55 Ron Starr 3 49
56 Adrien Baillergeon 1 47
Paul Baillergeon 1 47
57 Lothario, JoseJose Lothario 1 46¤
58 Tex McKenzie 1 41¤
Fritz Von Goehring 1 41¤
Black Gordman 1 41
Goliath 1 41
62 Ho, DeanDean Ho 1 38¤
63 Ho, DeanDean Ho 1 35
Haggerty, Hard BoiledHard Boiled Haggerty 1 35
65 Roddy Piper 1 32¤
66 Intern #1 1 31¤
Intern #2 1 31¤
68 Rogers, BuddyBuddy Rogers 1 29
69 Great Sasaki 1 28
70 Lyons, Billy RedBilly Red Lyons 1 21
Destroyer, TheThe Destroyer 1 21
Mongolian Stomper, TheThe Mongolian Stomper 1 21
Ciclon Negro 1 21
Hombre Montana 2 21
75 Tiny Mills 1 17
76 Frederick Von Schacht 2 16¤
77 Rikidōzan 1 15
Koukichi Endo 1 15
79 Fred Atkins 1 14
Vera, EnriqueEnrique Vera 1 14
81 Omaya Kato 1 13¤
Karl Von Schober 1 13¤
Barend, JohnnyJohnny Barend 2 13¤
84 Szabó, SándorSándor Szabó 2
85 Ray Stern 1
Great Mephisto 1 7
87 Great Lothario 1
Rip Miller 1
Tom Rice 1
Madril, AlAl Madril 1
Torres, AlbertoAlberto Torres 1
Dusek, EmilEmil Dusek 1
Dusek, ErnieErnie Dusek 1
Carnera, PrimoPrimo Carnera 1
Man Mountain Campbell 1
Mr. Kleen 1
Red Hangman 1

แชมเปียนชิปทัวร์นาเม้นท์ในปี 1977 แก้

รอบ 8 คน   รอบรองชนะเลิศ   ชิงชนะเลิศ
                   
 The Von Steigers (Kurt and Karl Von Steiger W  
 Jimmy Golden and Don Jackson [8]      The Von Steigers W  
 Moondog Mayne and Peter Maivia W    Moondog Mayne and Peter Maivia [8]  
 Hiro Ota and Mr. X [8]        The Von Steigers W
 Bob Roop and Keith Franks W        Jimmy Golden and Kevin Sullivan [8]
 Pepper Gomez and Chavo Guerrero [8]      Bob Roop and Keith Franks [8]
 Bye      Jimmy Golden and Kevin Sullivan W  
 Bye [8]  

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Duncan, Royal; Will, Gary. "(San Francisco) California: NWA World Tag Team Title [Joe Malcewicz]". Wrestling title histories: professional wrestling champions around the world from the 19th century to the present. Pennsylvania: Archeus Communications. ISBN 0-9698161-5-4.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "National Wrestling Alliance World Tag Team Title [San Francisco 1950s]". Wrestling-Titles. สืบค้นเมื่อ February 21, 2017.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Duncan, Royal; Will, Gary. "(San Francisco) California: Big Time Wrestling / NWA World Tag Team Title [Roy Shire]". Wrestling title histories: professional wrestling champions around the world from the 19th century to the present. Pennsylvania: Archeus Communications. ISBN 0-9698161-5-4.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 "World Tag Team Title [San Francisco 1960s – 1970s]". Wrestling-Titles. สืบค้นเมื่อ February 21, 2017.
  5. "National Wrestling Alliance World Tag Team Title [Post 1992 version]". Wrestling-Titles.com. January 1, 2017. สืบค้นเมื่อ February 26, 2017.
  6. F4W Staff (May 6, 2015). "On this day in pro wrestling history (May 6): Verne Gagne Vs. Danny Hodge, 1st Annual Von Erich Parade of Champions show". Wrestling Observer Figure Four Online. สืบค้นเมื่อ February 10, 2017.
  7. F4W Staff (May 7, 2015). "On this day in pro wrestling history (May 7): Jeff Jarrett ends David Arquette's WCW title reign, Nick Bockwinkel Vs. Ray Stevens". Wrestling Observer Figure Four Online. สืบค้นเมื่อ February 10, 2017.
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 "NWA World Tag Team Title Tournament 1977". Pro Wrestling History. July 16, 1977. สืบค้นเมื่อ March 7, 2017.