KC.Trio เป็นนิตยสารการ์ตูนญี่ปุ่นตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ โดยต้นฉบับส่วนใหญ่มาจากนิตยสารในเครือของสำนักพิมพ์ โคดันฉะ

KC.Trio
บรรณาธิการ ทรงธรรม สระแก้ว
ประเภท มังงะ
นิตยสารราย ปักษ์
บริษัท วิบูลย์กิจ
ประเทศ  ไทย
ภาษา ไทย
เว็บไซต์ http://www.vibulkij.com/

การ์ตูนญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์อยู่ในขณะนี้ แก้

การ์ตูนญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์จบไปแล้ว แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้