จากัวร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Jaguar)

จากัวร์ หรือ แจกัวร์ หรือ แจกวาร์ (Jaguar) สามารถหมายถึง