บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นชื่อของวารสาร นิยมอ้างอิงโดยภาษาเดิม

JAMA (The Journal of the American Medical Association) เป็นวารสารการแพทย์ ตรวจสอบโดยผู้ชำนาญในระดับเดียวกัน พิมพ์ 48 ครั้งต่อปี ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (American Medical Association) มีเนื้อหาเกี่ยวกับทุก ๆ ด้านของชีวเวชหรือวิทยาศาสตร์ชีวเวช พิมพ์เนื้อหาหลักเป็นงานวิจัยดั้งเดิมหรืองานปริทัศน์ (หรือการทบทวนวรรณกรรม) และเนื้อหารองอื่น ๆ เช่น รายงานสัปดาห์ของความเจ็บป่วยและการตาย (Morbidity and Mortality Weekly Report) เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) หัวหน้าบรรณาธิการปัจจุบันตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คือ น.พ. Howard Bauchner ผู้เป็นรองประธานคณะกุมารเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบอสตัน[1] วารสารมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน[2] ในปี 2543 วารสารมีปัจจัยกระทบ (impact factor) ที่ 30.387 เป็นอันดับ 3 ในบรรดาวารสาร 150 วารสารภายใต้หมวดหมู่ "การแพทย์ทั่วไปและอายุรศาสตร์ (Medicine, General & Internal)" ต่อจากวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ และเดอะแลนซิต[3]

JAMA  
alt = Cover
Former name(s)Transactions of the American Medical Association; Councilor's Bulletin; Bulletin of the American Medical Association; Journal of the American Medical Association
Abbreviated title (ISO)JAMA
Disciplineการแพทย์
Languageภาษาอังกฤษ
Edited byHoward C. Bauchner
Publication details
Publisherสมาคมการแพทย์อเมริกัน (สหรัฐอเมริกา)
Publication history2426-ปัจจุบัน
Frequency48 ครั้ง/ปี
Impact factor
(2556)
30.387
Indexing
ISSN0098-7484 (print)
1538-3598 (web)
จนถึง ค.ศ. 1960:
0002-9955
LCCN82643544
CODENJAMAAP
OCLC number1124917
Links

ประวัติแก้ไข

สมาคมการแพทย์อเมริกันเริ่มพิมพ์วารสารในปี 2426 โดยทดแทนวารสาร Transactions of the American Medical Association[4] ต่อมาปี 2503 วารสารจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันคือ "JAMA: The Journal of the American Medical Association"[5][2] แต่มักจะเรียกโดยสามัญว่า JAMA

การต่อการศึกษาทางการแพทย์แก้ไข

Continuing Education Opportunities for Physicians (โอกาสการต่อการศึกษาสำหรับแพทย์) เป็นหัวข้อที่พิมพ์ทุกครึ่งปีที่มีรายการการต่อการศึกษาทางการแพทย์ (continuing medical education ตัวย่อ CME) ในระดับพื้นที่หรือในระดับชาติ ซึ่งได้ทำมาตั้งแต่ปี 2480 ก่อนปี 2498 รายการนี้ทำทุก 3 เดือนหรือครึ่งปี แต่ต่อมาระหว่างปี 2498-2524 รายการเปลี่ยนมาทำทุกปี เนื่องจากว่า จำนวน CME เพิ่มขึ้นจาก 1,000 รายการ (2498) มาเป็น 8,500 รายการ (2524) เว็บไซต์ของสมาคมกล่าวว่า มี CME ที่ทำในรูปแบบของ webinar ด้วย (สัมมนาทางเว็บ)[6]

การเปลี่ยนนโยบายแก้ไข

หลังจากที่มีการไล่ออกหัวหน้าบรรณาธิการในปี 2542 ที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง วารสารจึงได้ก่อตั้งกระบวนการเพื่อรักษาอิสรภาพของบรรณาธิการ และตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลมีสมาชิก 7 คนเพื่อประเมินหัวหน้าบรรณาธิการ โดยเป็นคณะที่ประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้ง ในปัจจุบัน วารสารกำหนดให้อ้างที่มาไปยังผู้เขียนไม่ใช่มาที่วารสาร[7][8][9][10]

การสร้างบทคัดย่อและดัชนีแก้ไข

ปัจจุบัน มีการสร้างบทคัดย่อและดัชนีสำหรับวารสารในเว็บต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Academic OneFile[4]
 • Academic Search[4]
 • BIOSIS Previews[11]
 • Biological Abstracts[4]
 • CAB Abstracts[12]
 • Chemical Abstracts[13]
 • CINAHL[14]
 • Current Index to Statistics[4]
 • Current Contents/Clinical Medicine[11]
 • Current Contents/Life Sciences[11]
 • Elsevier BIOBASE[4]
 • Embase[4]
 • Global Health[15]
 • Index Medicus/MEDLINE/PubMed[5]
 • PsychINFO[16]
 • Science Citation Index[11]
 • Scopus[4]
 • Tropical Diseases Bulletin[17]

ในปี 2556 วารสารมีปัจจัยกระทบ (impact factor) ที่ 30.387 เป็นอันดับ 3 ในบรรดาวารสาร 150 วารสารภายใต้หมวดหมู่ "การแพทย์ทั่วไปและอายุรศาสตร์ (Medicine, General & Internal)" ต่อจากวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ และเดอะแลนซิต[3]

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

 1. "New Editor in Chief Named at Journal of the American Medical Association". Chronicle of Higher Education. 2011-03-10.
 2. 2.0 2.1 "JAMA: The Journal of the American Medical Association". Library of Congress Catalog. หอสมุดรัฐสภา. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 3. 3.0 3.1 "Journals Ranked by Impact: Medicine, General & Internal". 2013 Journal Citation Reports. Web of Science (Science ed.). Thomson Reuters. 2014.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 "JAMA: The Journal of the American Medical Association". Ulrichsweb. ProQuest. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27. (Subscription required (help)).
 5. 5.0 5.1 "JAMA". NLM Catalog. National Center for Biotechnology Information. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 6. "Continuing Education Opportunities for Physicians". JAMA. American Medical Association. 257 (1): 97–121. 1987-01-02. doi:10.1001/jama.1987.03390010101048. สืบค้นเมื่อ 2010-12-18.
 7. Holden, Constance (1999-01-15). "JAMA Editor Gets the Boot". Science Now. Science.
 8. Kassirer, Jerome P. (1999-05-27). "Editorial Independence". The New England Journal of Medicine. 340 (21): 1671–2. doi:10.1056/NEJM199905273402109.
 9. JAMA & Archives Conditions of Use[ลิงก์เสีย]
 10. Signatories of the Editorial Governance Plan (1999-06-16). "Editorial Governance for JAMA". 281 (26): 2240–2. doi:10.1001/jama.281.23.2240.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 "Master Journal List". Intellectual Property & Science. Thomson Reuters. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 12. "Serials cited". CAB Abstracts. CABI. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 13. "CAS Source Index". Chemical Abstracts Service. American Chemical Society. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 14. "CINAHL Complete Database Coverage List". CINAHL. EBSCO Information Services. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 15. "Serials cited". Global Health. CABI. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 16. "PsychINFO Journal Coverage". American Psychological Association. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.
 17. "Serials cited". Tropical Diseases Bulletin. CABI. สืบค้นเมื่อ 2014-12-27.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข