เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร

(เปลี่ยนทางจาก ISSN)

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (International Standard Serial Number) หรือ ไอเอสเอสเอ็น (ISSN) เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อีเล็คทรอนิคส์ประเภทนิตยสาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ระบุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในด้านการสั่งซื้อ การขาย การบริการ การเงิน และการนำสินค้าออกจำหน่ายไปยังสำนักพิมพ์ในประเทศต่าง ๆ

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสารเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2518 ISO 3297

ส่วนประกอบแก้ไข

เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัวที่ประกอบด้วยเลขสี่หลักสองกลุ่มที่แยกด้วย เครื่องหมาย (-) เช่นเลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสารบ้านและสวน คือ ISSN 0125-1996

อ้างอิงแก้ไข

  • Using The ISSN (International Serial Standard Number) as URN (Uniform Resource Names) within an ISSN-URN Namespace — RFC 3044[1]