เปิดเมนูหลัก

รูปเจ็ดเหลี่ยม

(เปลี่ยนทางจาก Heptagon)

รูปเจ็ดเหลี่ยม (heptagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 7 ด้าน มุมภายในแต่ละมุมของรูปเจ็ดเหลี่ยมปรกติ มีขนาดเท่ากับ 5π/7 เรเดียน หรือประมาณ 128.571° พื้นที่ของรูปเจ็ดเหลี่ยมปรกติ ที่แต่ละด้านยาว a จะมีพื้นที่

รูปเจ็ดเหลี่ยม
Regular polygon 7.svg
รูปเจ็ดเหลี่ยมปกติ
ชนิดรูปหลายเหลี่ยมปกติ
ขอบและจุดยอด7
สัญลักษณ์ชเลฟลี{7}
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กินCDel node 1.pngCDel 7.pngCDel node.png
กรุปสมมาตรDihedral (D7)
มุมภายใน (องศา)°
สมบัติconvex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal

การสร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมแก้ไข

เราไม่สามารถวาดรูปเจ็ดเหลี่ยมปรกติอย่างสมบูรณ์แบบได้ด้วยวงเวียนกับสันตรง (ไม้บรรทัดที่ไม่มีสเกล) แต่สามารถสร้างได้โดยการสร้างแบบนิวซิส (Neusis construction) ซึ่งใช้การวัดบนไม้บรรทัดที่มีสเกลเป็นหลัก