Government Accountability Office (ตัวย่อ GAO แปลว่า "สำนักงานความรับผิดชอบรัฐบาล") เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี การประเมิน และการสืบสวน แก่รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันตรวจสอบสูงสุดของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

Government Accountability Office
Seal of the United States Government Accountability Office.svg
ตราของ Government Accountability Office
US-GovernmentAccountabilityOffice-Logo.svg
โลโก้ของ Government Accountability Office
Flag of the United States General Accounting Office.svg
ธงของ Government Accountability Office
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม 2464
สำนักงานใหญ่ 441 G St., NW
วอชิงตัน ดี.ซี. 20548
เจ้าหน้าที่ 3,350 (2553)
งบประมาณ 557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2554)
ผู้บริหารองค์กร Eugene Louis Dodaro, ผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
(Comptroller General of the United States)
เว็บไซต์
เว็บไซต์ทางการ
หมายเหตุ
ประโยชน์ที่วัดได้ของงานโดยสำนักงานเท่ากับ 49,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลกำไร 87 ดอลลาร์สำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่ลงทุน และในท้ายปี 2553 สิ่งที่สำนักงานแนะนำรัฐบาลให้เปลี่ยนในปี 2549 ได้ดำเนินการแล้ว[1]

ประวัติแก้ไข

สำนักงาน GAO ตั้งขึ้นโดยชื่อ General Accounting Office (สำนักงานบัญชีทั่วไป) ตามกฎหมายในปี 2464 ซึ่งบังคับให้ผู้อำนวยการสำนักงาน "ตรวจสอบ ในสถานที่ของรัฐหรือที่อื่น เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการรับ การจ่าย และการใช้เงินภาษี และให้รายงานและคำแนะนำต่อประธานาธิบดี...และรัฐสภาวิธีการใช้เงินภาษีที่ประหยัดและมีประสิทธิผลมากขึ้น"[2] ตามบทอธิบายนโยบายของสำนักงาน องค์กรดำเนินการเพื่อสนับสนุนรัฐสภาในหน้าที่ต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา และเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เกิดภาวะรับผิดชอบของรัฐบาลกลางเพื่อประโยชน์ของประชาชนอเมริกัน

แม้ว่าประเทศอื่น ๆ จะมีสำนักงานรัฐบาลที่คล้าย ๆ กัน แต่องค์กรเหล่านั้นพุ่งความสนใจไปที่การตรวจสอบบัญชีโดยหลัก[ต้องการอ้างอิง] แต่ผู้ตรวจสอบของ GAO ไม่ได้ตรวจบัญชีอย่างเดียว แต่ตรวจสอบประสิทธิภาพต่าง ๆ ขององค์กรและนโยบายต่าง ๆ ด้วย

ตั้งแต่ตั้งขึ้น องค์กรบางครั้งเรียกว่า "สุนัขเฝ้าบ้านของรัฐสภา" และ "เพื่อนดีที่สุดของผู้จ่ายภาษี" เพราะเหตุที่ตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบบ่อย ๆ ที่พลิกพบความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล สื่อมวลชนมักจะหันความสนใจไปที่สำนักงานโดยพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่พบ ข้อสรุป และข้อแนะนำขององค์กร สมาชิกรัฐสภาก็อ้างถึงงานสำนักงานบ่อย ๆ ในการแถลงข่าว ในการฟังความในรัฐสภา และในการอภิปรายกฎหมาย ในปี 2550 องค์การไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรหนึ่ง จัด GAO เป็นอันดับสองขององค์กรรัฐบาลกลางที่น่าทำงานที่สุด และนิตยสารหนึ่งรวม GAO ไว้ในรายการองค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. จากองค์กรของรัฐ ของเอกชน และองค์การไม่แสวงหาผลกำไรทั้งหมด

GAO มีหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชี (Comptroller General of the United States) ที่เป็นตำแหน่งมืออาชีพไม่จำกัดพรรคในรัฐบาลสหรัฐ โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐ โดยความยินยอมและคำแนะนำจากวุฒิสภา ดำรงตำแหน่ง 15 ปี โดยต่อไม่ได้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการมีสิทธิจะฟ้องศาลเพื่อจะบังคับเอาข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ประธานาธิบดีไม่สามารถปลดตำแหน่งผู้อำนวยการได้ แต่รัฐสภาพมีสิทธิฟ้อง หรือออกกฎหมายที่ผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้ขับออกจากตำแหน่ง โดยมีเหตุผลโดยเฉพาะ ๆ[3] ตั้งแต่เริ่มสำนักงานมา มีผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งเพียงแค่ 7 คน และไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินการเพื่อถอนตำแหน่ง

รายงานแก้ไข

 
สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

GAO ให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือรายงานทั้งหมดที่มีสามารถหาได้ที่เว็บไซต์ขององค์กร ยกเว้นรายงานจำกัดที่ให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเพราะเหตุความมั่นคงแห่งชาติ[ต้องการอ้างอิง] ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในรายงานรวมทั้งงบประมาณรัฐบาลกลาง การใช้ภาษีและงบประมาณของรัฐเพื่อปรับระบบเศรษฐกิจ การบริหารเรื่องการเงิน การศึกษา ประเด็นการเกษียณ ประเด็นกลาโหม ความมั่นคงภายในประเทศ กระบวนการยุติธรรม บริการสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า ตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่อาศัยประชาชน การบริหารจัดการของรัฐ และทรัพยากรมนุษย์

งานศึกษาและรายงานโดยมากเริ่มจากคำเรียกร้องจากสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งการเรียกร้องที่บังคับโดยกฎหมาย และดังนั้น จะสะท้อนถึงความสำคัญในประเด็นการเมืองปัจจุบัน แต่ก็มีรายงานจำนวนมากที่ทำตามกำหนดเวลาเป็นประจำ โดยมองการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐที่เป็นประเด็นรายงานในระยะยาว[ต้องการอ้างอิง] GAO ยังทำรายงานประจำปีในประเด็นสำคัญ ๆ[4] รวมทั้ง การทำงานซ้ำซ้อนและการประหยัดค่าใช้จ่าย[5] และรายงานอั๊ปเดตเรื่องความเสี่ยงสูง[6]

GAO ทำรายงานกว่า 900 งานต่อปี รวมทั้งหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้

งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐแก้ไข

แต่ละปี GAO ทำรายงานการตรวจบัญชีงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ ยกตัวอย่างเช่น รายงานของปี ค.ศ. 2010 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2010[7] ข่าวแจกพร้อมกับการเผยแพร่รายงานว่า GAO ไม่สามารถให้ความคิดเห็นทางการตรวจบัญชีต่องบประมาณรัฐบาลกลางได้ เพราะมีระบบการควบคุมภายในที่อ่อน มีความไม่แน่นอนต่าง ๆ อย่างสำคัญ และข้อจำกัดอื่ นๆ[7]

หนี้สาธารณะของสหรัฐแก้ไข

เพื่อออกเสียงสนับสนุนนโยบายที่คงยืนได้ GAO ตีพิมพ์รายงานคาดการณ์งบประมาณรัฐบาลกลาง (Federal Fiscal Outlook Report)[8] และข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของสหรัฐ[9] ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2010 รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณ 1,294,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 46 ล้านล้านบาทต้นปี 2549) โดยไม่รวมพันธะข้อผูกพันในอนาคต[10]

สำนักงานสอบสวนพิเศษ (Office of Special Investigations)แก้ไข

สำนักงานสอบสวนพิเศษ (Office of Special Investigations ตัวย่อ OSI) เป็นหน่วยของ GAO ที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของรัฐสภาในเรื่องการกระทำผิดร้ายแรงในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐบาลกลาง[11]

การประเมินเทคโนโลยีแก้ไข

หลังจากที่ปิดสำนักงานการประเมินเทคโนโลยี (OTA) ในปี ค.ศ. 1995 รัฐสภาสหรัฐได้มอบหมายให้ GAO ประเมินเทคโนโลยีโดยทำเป็นโปรแกรมนำร่อง ในระหว่างปี 200-2006 มีรายงาน 4 รายงานที่ GAO ทำ คือ การใช้ชีวมิติ (biometrics) เพื่อควบคุมชายแดน, ความมั่นคงทางไซเบอร์ในเรื่องการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานวิกฤติของประเทศ, เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันสิ่งก่อสร้างในไฟป่า และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของตู้บรรจุสินค้า

ต่อมาในปี 2007 รัฐสภาจึงมอบการประเมินเทคโนโลยีให้เป็นหน้าที่หนึ่งของ GAO ซึ่งเสริมหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ GAO มีอยู่แล้ว ในปี่ที่พึ่งผ่าน ๆ มา GAO ทำรายงานใน 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัยของรถไฟ ภูมิอากาศวิศวกรรม และทางเลือกของเครื่องตรวจจับนิวตรอน

GAO กล่าวถึงโปรแกรมประเมินเทคโนโลยีว่า เป็นการให้การวิเคราะห์ที่บริบูรณ์และสมดุลเกี่ยวกับความก้าวหน้าสำคัญทางเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยอธิบายผลของเทคโนโลยีแต่ละอย่างที่มีต่อองค์กรและกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลกลาง และต่อสังคมอเมริกันโดยทั่ว ๆ ไป[12] GAO จะเริ่มการประเมินเทคโนโลยีโดยข้อบังคับกฎหมายรัฐสภา การเรียกร้องจากผู้นำรัฐสภา และโดยอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน

เว็บไซต์ของ GAO[13] มีรายงานล่าสุดและวิดีโอ

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

 1. "GAO at a Glance". Government Accountability Office. สืบค้นเมื่อ 2011-01-27.
 2. Budget and Accounting Act of 1921, Sec. 312 (a), 42 Stat. 25
 3. "Bowsher v. Synar". US Supreme Court. 1986.
 4. "Key Issues". GAO. สืบค้นเมื่อ 2016-02-08.
 5. "Improving Efficiency and Effectiveness". GAO. สืบค้นเมื่อ 2016-02-08.
 6. "High Risk List". GAO. สืบค้นเมื่อ 2016-02-08.
 7. 7.0 7.1 "Press Release". US Government Accountability Office. สืบค้นเมื่อ 2011-01-08.
 8. "Most Recent Federal Fiscal Outlook Report". Government Accountability Office. สืบค้นเมื่อ 2011-01-27.
 9. "Measuring the Deficit: Cash vs. Accrual". Government Accountability Office. สืบค้นเมื่อ 2011-01-19.
 10. "2010 Financial Report of the United States Government (vid. pp.v, 43)" (PDF). Government Accountability Office. สืบค้นเมื่อ 2011-01-07.
 11. U.S. Government Accountability Office. "Office of Special Investigations". สืบค้นเมื่อ 2005-05-08.
 12. "U.S. GAO - Technology Assessment". GAO. สืบค้นเมื่อ 2013-07-19.
 13. "GAO-TA". GAO.

[1]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. United States Congress. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (2013-12-17). Government Accountability Office Improvement Act. Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 2013. pp. 113–128. |access-date= requires |url= (help)