อีพี

(เปลี่ยนทางจาก Extended play)

อีพี (EP) อาจหมายถึง