อีพี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Extended play)

อีพี (EP, ep, หรือ Ep) อาจหมายถึง