รูปเก้าเหลี่ยม

(เปลี่ยนทางจาก Enneagon)

ในทางเรขาคณิต รูปเก้าเหลี่ยม (อังกฤษenneagon หรือ nonagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 9 ด้าน และมี 9 มุมจำนวน

รูปเก้าเหลี่ยม
Regular polygon 9.svg
รูปเก้าเหลี่ยมปกติ
ชนิดรูปหลายเหลี่ยมปกติ
ขอบและจุดยอด9
สัญลักษณ์ชเลฟลี{9}
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กินCDel node 1.pngCDel 9.pngCDel node.png
กรุปสมมาตรDihedral (D9)
มุมภายใน (องศา)140°
สมบัติconvex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal

ในภาษาอังกฤษ คำว่า "enneagon" มาจากคำศัพท์ภาษากรีก เอนเนอา + โกนอน (εννεα, เก้า + γωνον, มุม) ส่วนคำว่า nonagon นั้น มาจากภาษาละติน โนนุส (nonus "ที่เก้า" + gonon "มุม")

รูปเก้าเหลี่ยมปกติ หรือ รูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 140° ส่วนพื้นที่ของรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวด้าน a เท่ากับ

การสร้างรูปเก้าเหลี่ยมแก้ไข

รูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า ไม่สามารถสร้างด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน ต้องอาศัยการแบ่งมุม  

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข