ปลาซิวใบไผ่

(เปลี่ยนทางจาก Danio)
ปลาซิวใบไผ่
ปลาซิวกาแล็คซี่ (Danio margaritatus) เป็นปลาที่สวยงามมากชนิดหนึ่งในสกุลนี้ พบเฉพาะในประเทศพม่าเท่านั้น
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Cypriniformes
วงศ์: Cyprinidae
วงศ์ย่อย: Danioninae
สกุล: Danio
Hamilton, 1822
ชนิดต้นแบบ
Cyprinus (Danio) dangila
Hamilton, 1822
ชนิด
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง
  • Allodanio
    Hamilton, 1822
  • Brachydanio
    Weber & de Beaufort, 1916 [1]

ปลาซิวใบไผ่ หรือ ปลาจุกกี (Danio, /แดน-อิ-โอ/) เป็นสกุลของปลาน้ำจืดขนาดเล็กในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) สกุลหนึ่ง และยังจัดเป็นปลาซิว

ปลาในสกุลนี้ มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นปลาขนาดเล็กที่มักอาศัยอยู่ตามน้ำตกและลำธารที่มีกระแสน้ำไหลแรง มีลำตัวที่สั้นและแบนข้าง เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ ช่วงท้องกลม บริเวณหน้านัยน์ตามีกระดูกที่เป็นเงี่ยงแหลม 1 ชิ้น ครีบหลังมีก้านครีบแขนง 11-15 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแขนง 11-18 ก้าน มีหนวดสั้นหรือบางชนิดไม่มี[2]

มีด้วยกันหลายชนิด พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่อนุทวีปอินเดีย, ภูมิภาคอินโดจีน, แหลมมลายู จนถึงเกาะต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย

ชนิด

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. จาก itis.gov (อังกฤษ)
  2. หน้า 70, สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑ โดย สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ (พ.ศ. 2547) ISBN 974-00-8701-9
  3. Nguyen, V.H., Nguyen, T.H. & Mua, B.C. (2010): A new fish species of the Danio Hamilton, 1822 that was found in the Ky Son district, the Northern Central province of Nghe An, Vietnam. Vietnam Journal of Biology, 32 (4): 62-68.