โคลัมบัส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Columbus)

โคลัมบัส (อังกฤษ: Columbus) อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข