แสลงพันกระดูก

สปีชีส์ของพืช
(เปลี่ยนทางจาก Bauhinia similis)
แสลงพันกระดูก
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Magnoliopsida
อันดับ: Fabales
วงศ์: Fabaceae
วงศ์ย่อย: Caesalpinioideae
เผ่า: Cercideae
สกุล: Bauhinia
สปีชีส์: B.  similis
ชื่อทวินาม
Bauhinia similis

แสลงพันกระดูก ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia similis เป็นพืชในสกุลชงโค เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีมือเกาะ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล หูใบร่วงง่าย ใบเดี่ยว เส้นแขนงใบมีขนสีน้ำตาล ดอกช่อ ดอกสีขาวอมเขียว ก้านกลีบสีแดง ฝักแบน เถาใช้ทำยาแก้น้ำเหลืองเสีย

อ้างอิงแก้ไข

  • สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์. ความหลากหลายทางชีวภาพ วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 2556 หน้า 75