แบนด์วิดท์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Bandwidth)

แบนด์วิดท์ (อังกฤษ: bandwidth) อาจหมายถึง