เปิดเมนูหลัก

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

(เปลี่ยนทางจาก AIS)

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (อังกฤษ: Advanced Info Service) หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส เป็นบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามจำนวนผู้ใช้งาน[2] มีสถานะเป็นบริษัทแม่ของอินทัช โฮลดิ้งส์ โดยเอไอเอสถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับสองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองจากปตท.

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน (SET:ADVANC)
ก่อตั้ง23 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (29 ปี)
ผู้ก่อตั้งทักษิณ ชินวัตร
ที่อยู่414 ถนนพหลโยธิน68 ลำลูกกา และ 809/175 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา รังสิต ปทุมธานี 10230;
บุคลากรหลักอัฟฟาน​ สาละ
(ประธานกรรมการ)
พงศธร​ ชัยผลดีเลิศ
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
DSIกรมบังคับคดีพิเศษ
(กรรมการผู้อำนวยการ)
บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล
(กรรมการฝ่ายสิทธิพิเศษ)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์​เน็ต​ความเร็ว​สูง​ 4G
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต
เครือข่าย 3G, 4G (LTE) และ 5G (LTE-U)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบอินเตอร์​เน็ต​4Gความเร็วสูง
รายได้Decrease 152,717 ล้านบาท (2562)
กำไรDecrease 30,666 ล้านบาท (2559)
สินทรัพย์Increase 275,670 ล้านบาท (2562)
พนักงาน10,586 คน (2562) [1]
บริษัทแม่อินทัช โฮลดิ้งส์
คำขวัญเอไอเอส วันทูคอล​ ใช้ชีวิตได้มากกว่า
เว็บไซต์www.ais.co.th

ประวัติแก้ไข

เริ่มแรกจดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2529 [3] เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยเอไอเอสทำสัญญากับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการโครงการบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ais2100 เมกะเฮิรตซ์​ เป็นระยะเวลา 30 ปี ถึง พ.ศ. 2561

เอไอเอสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หลังจากนั้นบริษัทขยายกิจการโดยการเข้าซื้อกิจการในเครือชินวัตร เช่น ชินวัตร ดาต้าคอม (ปัจจุบันคือ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด) , ชินวัตร เพจจิ้ง เป็นต้น บริษัทเปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบจีเอสเอ็ม ในชื่อ Digital GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และได้ขยายเวลาร่วมสัญญาเป็น 25 ปี (หมดสัญญาปี พ.ศ. 2558) เมื่อ พ.ศ. 2539

บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก้ไข

 • ระบบจีเอสเอ็ม
  • บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ แบ่งตามวิธีการชำระเงินเป็น 2 ประเภทคือ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน มีชื่อการค้าว่า "จีเอสเอ็ม แอดวานซ์" และ ชำระค่าบริการด้วยการเติมเงิน มีชื่อการค้าว่า "วันทูคอล (One-2-Call)" หรือ "สวัสดี"
  • บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ มีชื่อการค้าว่า "จีเอสเอ็ม 1800"
 • ระบบ 3 จี
  • บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ แบ่งตามวิธีการชำระเงินเป็น 2 ประเภทคือ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน มีชื่อการค้าว่า "เอไอเอส 3 จี" และ ชำระค่าบริการด้วยการเติมเงิน มีชื่อการค้าว่า "เอไอเอส 3 จี วันทูคอล (AIS 3G One-2-Call) " และ "ยู โมบายล์ (YOU! MOBILE)"
 • ระบบ 4 จี
  • บนคลื่นความถี่ 1900, 1800 และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ ด้วยเทคโนโลยี แอลทีอี แอดวานซ์ 3 ซีเอ มีชื่อการค้าว่า "เอไอเอส 4 จี แอดวานซ์ (AIS 4G Advanced)"
 • ระบบ 5 จี
  • เป็นการนำคลื่นความถี่ 1800 และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ มารวมกันโดยใช้เทคโนโลยี (2CA) Carrier Aggregation, 4x4MIMO และ DL256QAM/UL64QAM รวมถึงนำเครือข่าย WiFi 20 กิกะเฮิร์ตซ์ มารวมเป็นช่องสัญญาณเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์​เน็ต​ความเร็ว​สูง​ Multipath TCP (MPTCP) โดยมีชื่อทางการค้าว่า "เอไอเอส เน็กซ์ จี (AIS Next G)"

บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก้ไข

 • ระบบอินเทอร์เน็ต
  • เน็ตบ้านความเร็วสูง มีชื่อการค้าว่า "เอไอเอส ไฟเบอร์ (AIS Fibre)"
  • เน็ตบ้านผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐานแบบ Narrow band (Dial-Up Modem) 56 kbps มีชื่อการค้าว่า "ซีเอส อินเทอร์เน็ต (CS Internet)" (ยกเลิกบริการแล้ว)
  • เน็ตบ้านและสำหรับองค์กรผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐานแบบ ISDN 256 kbps -1,024 kbps มีชื่อการค้าว่า "ซีเอส ล็อกอินโฟร์ (CS Loxinfo)" (ยกเลิกบริการแล้ว)

คลื่นความถี่ที่ใช้งานแก้ไข

 
เครื่องหมายการค้าแบบเดิม

เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ถือครองคลื่นความถี่สูงถึง 120 MHz (2x60 MHz) นับเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม และเป็นครั้งแรกที่เอไอเอสมีคลื่นความถี่ในมือมากที่สุด ปัจจุบัน เอไอเอส ได้จัดสรรการให้บริการแต่ละคลื่นความถี่ดังต่อไปนี้

คลื่นความถี่ในการให้บริการของเอไอเอส
คลื่นความถี่ หมายเลขช่องสัญญาณ จำนวนคลื่นความถี่ เทคโนโลยี ประเภท สถานะบริการ เปิดให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการ
2100 MHz 1 2x5 MHz UMTS/HSPA+ 3G กำลังให้บริการ 8 พ.ค. พ.ศ. 2556 สิ้นสุด พ.ศ. 2570 (ใบอนุญาต)
2100 MHz 1 2x10 MHz LTE/LTE-U 4G 10 ธ.ค. พ.ศ. 2558
2100 MHz 1 2x15 MHz UMTS/HSPA+ 3G 29 มี.ค. พ.ศ. 2560 สิ้นสุด พ.ศ. 2568 (สัญญาเช่า)
1800 MHz 3 2x20 MHz LTE/LTE-U 4G กำลังให้บริการ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2558 สิ้นสุด พ.ศ. 2576 (ใบอนุญาต)
900 MHz 8 2x10 MHz LTE 4G กำลังให้บริการ ก.ค. พ.ศ. 2559 [4] สิ้นสุด พ.ศ. 2574 (ใบอนุญาต)
900 MHz 8 GiLTE GSM/GPRS/EDGE 2G 1 ต.ค. พ.ศ. 2533
หมายเหตุ
 • เอไอเอส ให้บริการ 4G 900 MHz เต็มความถี่ 10 MHz เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นให้บริการเฉพาะ 2G 900 MHz เต็มความถี่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [5]แก้ไข

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45%
2 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 172,311,185 5.80%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 123,721,953 4.16%
5 สำนักงานประกันสังคม 81,587,800 2.74%

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข