502 (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

502 อาจหมายถึง:

  • ค.ศ. 502
  • 502 (จำนวน)
  • 502 error, ระบบผิดพลาด