4 คิงส์ (4 Kings) เป็นสื่อแฟรนไชส์ที่ศูนย์กลางอยู่ที่ภาพยนตร์ชุดสัญชาติไทยที่เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างสถาบันอาชีวะต่างๆ

4 Kings อาจหมายถึง