เปิดเมนูหลัก

1 E+6 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก 1 E6 m²)
ประเทศโมนาโก

1 E+6 m² หรือ 1 ตารางกิโลเมตร (อังกฤษ: (อังกฤษ) square kilometre, (สหรัฐ) square kilometer) เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1 ถึง 10 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร  • 1 ตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้:

ตัวอย่างแก้ไขพื้นที่ขนาดมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร


อ้างอิงแก้ไข