1 E+6 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก 1 E6 m²)

1 E+6 m² หรือ 1 ตารางกิโลเมตร (อังกฤษ: square kilometre (อังกฤษ), square kilometer (สหรัฐ)) เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1 ถึง 10 ตารางกิโลเมตร

ประเทศโมนาโกพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร  • 1 ตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้:

ตัวอย่าง

แก้พื้นที่ขนาดมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร


อ้างอิง

แก้