137 เมลีเบีย

ดาวเคราะห์น้อย
(เปลี่ยนทางจาก 137 Meliboea)

137 เมลีเบีย (อังกฤษ: 137 Meliboea) เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

137 เมลีเบีย
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
569.016 จิกะเมตร (3.804 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
364.057 จิกะเมตร (2.434 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:466.536 จิกะเมตร (3.119 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.220
คาบดาราคติ:2011.587 วัน (5.51 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
16.66 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:314.941°
ความเอียง:13.418°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
202.446°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
106.741°

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:รายชื่อดาวเคราะห์น้อย/101-200