เปิดเมนูหลัก

128 เนเมซิส

ดาวเคราะห์น้อย
(เปลี่ยนทางจาก 128 Nemesis)


128 Nemesis เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย ตั้งชื่อตาม Nemesis เทพีแห่งการลงโทษในเทพนิยายกรีก

128 Nemesis
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
463.605 จิกะเมตร (3.099 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
359.010 จิกะเมตร (2.400 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:411.307 จิกะเมตร (2.749 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.127
คาบดาราคติ:1665.175 วัน (4.56 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.89 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:181.168°
ความเอียง:6.254°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
76.457°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
302.407°

อ้างอิงแก้ไข