109 ฟีลิชีตัส

ดาวเคราะห์น้อย


109 Felicitas เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย ตั้งขื่อมาจาก ฟีลิชีตัส เทพีแห่งความสำเร็จของโรมัน

109 Felicitas
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
523.329 จิกะเมตร (3.498 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
283.326 จิกะเมตร (1.894 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:403.327 จิกะเมตร (2.696 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.298
คาบดาราคติ:1616.951 วัน (4.43 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.73 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:331.256°
ความเอียง:7.886°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
3.207°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
56.586°

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:รายชื่อดาวเคราะห์น้อย/101-200