100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

โครงการ 100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู เป็นโครงการจัดตั้งโดย หอภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วเกิดปัญญาดังบาลีภาษิต ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ คือ การเห็นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ดูดี ๆ มีปัญญา ดูด้วยปัญญาพาให้เห็นแจ้ง[1]

โครงการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์โดยหอภาพยนตร์แห่งชาติ จัดฉายภาพยนตร์ทุกค่ำวันศุกร์ ที่ห้องประชุม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และบ่าย 3 โมงวันเสาร์ที่ โรงหนังอลังการ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 5 เรียกชื่อว่า "ภาพยนตร์ปุจฉา-วิสัชนา" ซึ่งเป็นรายการฉายหนังให้ดูแล้วฟังคิดถามตอบ โดยมีพิธีกรและวิทยากรผู้สันทัดกรณีมาร่วมถามร่วมตอบอย่างที่เรียกว่า ปุจฉา - วิสัชนา โดยเริ่มจัดฉายตั้งแต่วันศุกร์แรกของ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป[2]

กรอบคิด แก้

ในบรรดาภาพยนตร์ที่เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งยังเหลืออยู่ให้เราได้ชื่นชมในปัจจุบัน คัดเลือกเป็นตัวอย่าง 100 เรื่อง จัดเป็นบัญชีภาพยนตร์ที่คนไทยควรดู เพื่อให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจสังคมไทย เข้าใจหนังไทย และชื่นชมหนังไทย ในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา[3]

โดยเป็น ผลงานที่สร้างโดยคนไทย, เป็นตัวอย่างหรือตัวแทนให้คนไทยได้เรียนรู้จักตัวเองรู้จักสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบัน ทั้งดี และเลว ทั้งจริง และเท็จ, เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมภาพยนตร์ไทย ทั้งที่เป็นมหรสพสินค้าขายความบันเทิง เป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นงานศิลปะ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ

ภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร และบันทึกเหตุการณ์ แก้

ภาพยนตร์สารคดี แก้

ภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์ทดลอง แก้

ภาพยนตร์ดำเนินเรื่อง แก้

อ้างอิง แก้

  1. "100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู ฉายตลอดปี". มูลนิธิหนังไทย. 7 กุมภาพันธ์ 2005. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 มีนาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2012.
  2. "โครงการ ๑๐๐ หนังไทยที่คนไทยควรดู ในมิติ ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา". โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 กรกฎาคม 2013.
  3. "โครงการ ๑๐๐ หนังไทยที่คนไทยควรดู ในมิติ ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา". มูลนิธิหนังไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (doc)เมื่อ 4 มีนาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2022.
  4. เจนอักษราพิจารณ์ (6 ธันวาคม 2007). "ครูบ้านนอกหนังดีที่ยังน่าดู (๑)". OK Nation.
  5. "ชุมทางหนังไทยในอดีต". มูลนิธิหนังไทย. 5 กรกฎาคม 2005. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 กันยายน 2012. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2012.