1,4-ไดคลอโรเบนซีน

(เปลี่ยนทางจาก 1,4-ไดคลอโรเบนซิน)

1,4-ไดคลอโรเบนซีน (หรือ พาราไดคลอโรเบนซีน) (อังกฤษ: 1,4-dichlorobenzene) เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ C6H4Cl2 มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสี มีกลิ่นแรง ประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน และ อะตอมคลอรีน 2 ตัว ซึ่งแทนที่อะตอมไฮโดรเจนทั้งสองฝั่งของวงแหวนเบนซิน

1,4-ไดคลอโรเบนซีน
1,4-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Ball-and-stick model of 1,4-dichlorobenzene
Ball-and-stick model of 1,4-dichlorobenzene
ชื่ออื่น 1,4-DCB
para-Dichlorobenzene
p-Dichlorobenzene
p-DCB
PDB
Paramoth
Para crystals
Paracide
Dichlorocide
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

สารนี้มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยาฆ่าแมลง และยาระงับกลิ่นกาย ซึ่งจะอยู่ในรูปของลูกเหม็น โดยเป็นการทดแทนสารแนฟทาลีนซึ่งนิยมใช้ในสมัยก่อนเนื่องจากสารนี้มีความไวไฟน้อยกว่า นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารตั้งต้นของการผลิตโพลิเมอร์ Polyphenylene sulfide[1]

อ้างอิง แก้ไข

  1. Rossberg, M.; Lendle, W.; Pfleiderer, G.; Tögel, A.; Dreher, E. L.; Langer, E.; Rassaerts, H.; Kleinschmidt, P.; Strack, H.; Cook, R.; Beck, U.; Lipper, K.-A.; Torkelson, T.R.; Löser, E.; Beutel, K.K.; Mann, T. (2006). "Chlorinated Hydrocarbons". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. doi:10.1002/14356007.a06_233.pub2. ISBN 3527306730.