ไฮโดรเจนฟลูออไรด์

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (อังกฤษ: hydrogen fluoride) เป็นสารประกอบเคมีที่มีสูตรเคมีคือ HF ลักษณะเป็นแก๊สหรือของเหลวไม่มีสี ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เป็นแหล่งฟลูออรีนหลักในทางอุตสาหกรรม มักใช้ในรูปสารละลายในน้ำคือกรดไฮโดรฟลูออริก ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเตรียมสารประกอบหลายชนิดที่ใช้ในเภสัชอุตสาหกรรมและพอลิเมอร์ เช่น พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกรดยวดยิ่ง (superacid) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี[3]

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
[[Image:
Hydrogen fluoride.svg
|200px|]]
Hydrogen-fluoride-2D-dimensions.svg
Hydrogen-fluoride-3D-vdW.svg
ชื่ออื่น Fluorane
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7664-39-3][CAS]
PubChem 16211014
UN number 1052
KEGG C16487
ChEBI 29228
RTECS number MW7875000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 14214
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล HF
มวลโมเลกุล 20.01 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ แก๊สไม่มีสี หรือของเหลวไม่มีสี (ต่ำกว่า 19.5 °C)
กลิ่น ไม่น่าพึงพอใจ
ความหนาแน่น แก๊ส: 1.15 g/L (25 °C)
ของเหลว: 0.99 g/mL (19.5 °C)
ของแข็ง: 1.663 g/mL (–125 °C)
จุดหลอมเหลว

-83.6 °C, 190 K, -118 °F

จุดเดือด

19.5 °C, 293 K, 67 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ ผสมเข้ากันได้ (ของเหลว)
ความดันไอ 783 mmHg (20 °C)[1]
pKa 3.17 (ในน้ำ),

15 (ใน DMSO) [2]

ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.00001
โครงสร้าง
รูปร่างโมเลกุล เส้นตรง
Dipole moment 1.86 D
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−13.66 kJ/g (แก๊ส)
−14.99 kJ/g (ของเหลว)
Standard molar
entropy
So298
8.687 J/g K (แก๊ส)
ความอันตราย
GHS pictograms The corrosion pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) The skull-and-crossbones pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
อันตรายหลัก เป็นพิษมาก มีฤทธิ์กัดกร่อน ระคายเคือง
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
1
 
จุดวาบไฟ ไม่มี
U.S. Permissible
exposure limit (PEL)
TWA 3 ppm[1]
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง น้ำ
แอมโมเนีย
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เป็นแก๊สอันตรายอย่างยิ่ง เมื่อสัมผัสกับความชื้นจะแปรสภาพเป็นกรดไฮโดรฟลูออริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน[4] ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ระคายเคืองต่อดวงตาเพราะสามารถกัดกร่อนกระจกตาอย่างรวดเร็ว[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. "#0334". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
  2. Evans, D. A. "pKa's of Inorganic and Oxo-Acids" (PDF). สืบค้นเมื่อ June 19, 2020.
  3. "The alien nature of the superacid". Alfa Aesar. January 9, 2018. สืบค้นเมื่อ September 2, 2021.
  4. "Hydrogen Fluoride and Hydrofluoric Acid (HF) - Toxicological Overview" (PDF). GOV.UK. สืบค้นเมื่อ September 2, 2021.
  5. "Hydrogen Fluoride Protocol" (PDF). Environmental Health & Safety - University of Toronto. สืบค้นเมื่อ September 3, 2021.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข