ไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรต

ไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรต (อังกฤษ:Isosorbide mononitrate) เป็นยาหลักที่ใช้รักษา อาการปวดเค้นหัวใจ (angina pectoris) และมันมีฤทธิ์ในการขยาย หลอดเลือด จึงสามารถลด ความดันโลหิต ได้

ไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรต
Isosorbitmononitrat.svg
ข้อมูลทางคลินิก
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • C (USA)
ช่องทางการรับยาปาก
รหัส ATC
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ชีวประสิทธิผล>95%
การจับกับโปรตีน<5%
การเปลี่ยนแปลงยาHepatic
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ5 ชั่วโมง
การขับออกไต: 93%
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.036.527
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC6H9NO6
มวลต่อโมล191.139 g/mol
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข