ไออาห์ มีความหมายว่า "ดวงจันทร์" เป็นมารดาของฟาโรห์และเป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณ เมื่อ 2060 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงราชวงศ์ที่สิบเอ็ด (2134-1991 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นธิดาของฟาโรห์อินโยเตฟที่หนึ่งและเป็นมารดาของฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่สอง และพระองค์เป็นพระมเหสีของฟาโรห์อินโยเตฟที่สาม

ไออาห์
Petroglyph queen Iah.jpg
พระนางไออาห์ (ทางซ้าย) กับ บุตรของพระองค์ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่สอง (ทางขวา) ที่ Shatt er-Rigal.
คู่อภิเษกฟาโรห์อินโยเตฟที่สาม
พระราชบุตรฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่สอง; เนเฟรูที่ 2
Egyptian name[1]Jˁḥ
Moon
M17D36V28N11
ราชวงศ์ราชวงศ์ที่สิบเอ็ด
พระราชบิดาฟาโรห์อินโยเตฟที่สอง
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Allen, James P. (2000). Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge University Press. p. 436