ไอดอล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไอดอล (idol) อาจหมายถึง