ไหมไทย (วงดนตรี)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไหมไทย

วงไหมไทย หรือ ไหมไทยออร์เคสตร้า ก่อตั้งโดย ดนู ฮันตระกูล เป็นวงดนตรีที่นำเพลงไทยเดิม เพลงลูกกรุง และเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ มาเรียบเรียงเพื่อเล่นกับวงออร์เคสตรา

โดยผลงานในช่วงแรกคือ ชีพจรลงเท้า/เขมรไทรโยค ทุ่งแสงทองและ ใต้แสงเทียน ยกเว้นผลงานชุดพิเศษ ลำนำแห่งขุนเขา ที่ทำร่วมกับจรัล มโนเพชร ผลโดยในงานช่วงที่สองคือ เงาไม้ รังสรรค์วันสวย และผลิใบ เริ่มมีเพลงร้องเข้ามาสร้างสีสันเพิ่มความสวยงามในบทเพลงของไหมไทยในอีกมิติหนึ่ง โดยเพลงร้องส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียงของ สุภัทรา อินทรภักดี

นอกจากนี้แล้ววงไหมไทยยังได้มีผลงานชุดพิเศษออกมาอีกหลายชุดในโอกาส วาระต่าง ๆ เช่น เพลงนิทานกวีชุด หยดฝนกับใบบัว แม่ไม้เพลงไทย ชุดสุนทราภรณ์ นิทานเพลงช้างกับเรือ เป็นต้น

ผลงานดนตรีของวงไหมไทยแก้ไข

 • ไหมไทย ๑ ชีพจรลงเท้า/เขมรไทรโยค (2531)
 • ไหมไทย ๒ ทุ่งแสงทอง (2531)
 • ไหมไทย ๓ ใต้แสงเทียน (2532)
 • ลำนำแห่งขุนเขา - จรัล/ไหมไทย (2531)
 • ไหมไทย ๔ เงาไม้ (2533)
 • หยดฝนกับใบบัว (เพลงนิทาน เพลงกวี) (2534)
 • ไหมไทย รวมชุด
 • ไหมไทย รังสรรค์วันสวย (2534)
 • ผลิใบ (2535)
 • ปักษ์ใต้บ้านเรา
 • แม่ไม้เพลงไทย - ชุดสุนทราภรณ์ (2533)
 • นิทานเพลง ช้างกับเรือ - ดนู ฮันตระกูล, ไหมไทย, จำนงศรี รัตนิน
 • เพลงตามคำขอ - ดนู ฮันตระกูล, ไหมไทย
 • ไหมไทยคลาสสิก (2551)
 • ไหมไทย หิรัญ (2552)
 • ไหมไทย รื่นฤดี (2552)
 • ไหมไทย เสน่หา (2553)
 • ไหมไทย คอนเสิร์ต (2553)
 • รักอันเป็นนิรันดร์ (2554) - ณัฐพร ธรรมาธิ, ดนู ฮันตระกูล, ไหมไทย
 • ดวงหทัยแห่งความรัก (2554)
 • ลำนำแห่งขุนเขา - รำลึก จรัล มโนเพ็ชร (2555)
 • ไหมไทย สุรสีห์ (2563)    
    ผลงานส่วนตัว ในนาม ดนู ฮันตระกูลแก้ไขไฟล์:Inum.gif 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข