ไวพจน์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไวพจน์ อาจหมายถึง

ไวยากรณ์
  • ไวพจน์ (synonym), คำที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน รอกับคอย ป่ากับดง, คำพ้องความ ก็ว่า
  • คำพ้องเสียง (homophone), ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ไวพจน์ หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใสกับไส โจทก์กับโจทย์ พานกับพาล, ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง
บุคคล
  • ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, นักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2540
  • ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคพลังประชาชน อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
การบันเทิง