พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

(เปลี่ยนทางจาก ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

อำมาตย์เอก พระยาบริรักษ์เวชชการ หรือนามเดิม ไล่ฮวด ติตติรานนท์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2435 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2511) อดีตสภานายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2476)[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย และอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คนที่ 3 (พ.ศ. 2493 - 2510)

พระยาบริรักษ์เวชชการ
(ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม 2500 - 26 มีนาคม 2511
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
15 เมษายน 2491 - 15 พฤษภาคม 2497
นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
ถัดไป พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2435
เสียชีวิต 26 มีนาคม พ.ศ. 2511 (75 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงละมูล บริรักษ์เวชชการ
บุตร 12 คน

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ท่านผู้หญิงละมูล บริรักษ์เวชชการ มีบุตรธิดา 12 คน มีหญิง 2 คน ชาย 10 คน

การทำงานแก้ไข

พระยาบริรักษ์เวชชการ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2491[2] ปี พ.ศ. 2494[3] และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494[4]

พระยาบริรักษ์เวชชการ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 อยู่ในตำแหน่งจนถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2511[5] งานพระราชทานเพลิงศพวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2511 [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-07-02. สืบค้นเมื่อ 2007-07-01.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 3. ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว (รัฐบาลชั่วคราว ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี)
 4. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 5. จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7362-09-1
 6. http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/005449.htm
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๒๔๙, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ หน้า ๕๓๙๒, ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๗๒ ง หน้า ๔๖๕๕, ๙ ธันวาคม ๒๔๙๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๖๓๖, ๑๘ สิงหาคม ๒๔๗๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑๖๒๔, ๑๒ เมษายน ๒๕๐๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๙๓๗, ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๓