ไลแมน สปิตเซอร์

ไลแมน สตรอง สปิตเซอร์ จูเนียร์ (อังกฤษ: Lyman Strong Spitzer, Jr.; 26 มิถุนายน ค.ศ. 1914 - 31 มีนาคม ค.ศ. 1997) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงจากงานวิจัยเรื่องการก่อตัวของดาวฤกษ์ งานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์พลาสมา และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการใช้กล้องโทรทรรศน์ในอวกาศ

ไลแมน สปิตเซอร์
เกิด26 มิถุนายน ค.ศ. 1914
เสียชีวิต31 มีนาคม ค.ศ. 1997
สัญชาติชาวอเมริกัน
ชาติพันธุ์ชาวอเมริกัน
อาชีพนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์

เกียรติคุณและอนุสรณ์แก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • Henry Norris Russell Lectureship (1953)
  • Bruce Medal (1973)
  • Henry Draper Medal (1974)
  • James Clerk Maxwell Prize สาขาฟิสิกส์พลาสมา (1975)
  • Gold Medal of the Royal Astronomical Society (1978)
  • National Medal of Science (1979)
  • Crafoord Prize (1985)

อนุสรณ์แก้ไข