ไรชส์ค็อมมิสซารีอาทยูเครน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ไรชส์ค็อมมิสซารีอาทในยูเครน (เยอรมัน: Reichskommissariat Ukraine, RKU) เป็นหน่วยการปกครองของนาซีเยอรมนีในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครน บางส่วนของเบลารุสและโปแลนด์ งานของไรชส์ค็อมมิสซารีอาทคือการทำให้พื้นที่สงบและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรและประชาชนในพื้นที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ออกกฤษฎีกาฟือเรอร์เพื่อกำหนดการปกครองดินแดนตะวันออกที่เพิ่งถูกยึดครองในวันที่ 17 กรกฎาคม 1941

ไรชส์ค็อมมิสซารีอาทยูเครน

1941–1944
ตราของยูเครน
ตรา
ไรชส์ค็อมมิสซารีอาทยูเครนในปี ค.ศ. 1942
ไรชส์ค็อมมิสซารีอาทยูเครนในปี ค.ศ. 1942
เมืองหลวงโรฟนะ (ริวเน)
ภาษาทั่วไปภาษาเยอรมัน (ทางการ)
ภาษายูเครน
ภาษาโปแลนด์
ภาษาตาตาร์ไครเมีย
การปกครองการบริหารโดยพลเรือน
Reichskommissar 
• 1941–1944
Erich Koch
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง
• ก่อตั้ง
20 สิงหาคม 1941
• สิ้นสุด
29 สิงหาคม 1944
ประชากร
• 1941
37000000
สกุลเงินKarbovanets
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ยูเครน
 โปแลนด์
 เบลารุส

ก่อนการรุกรานของเยอรมนี ยูเครนเป็นสาธารณรัฐองค์ประกอบของสหภาพโซเวียต มีผู้อาศัยได้แก่ชาวยูเครนร่วมกับชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซีย ชาวโปแลนด์ ชาวยิว ชาวเบลารุส ชาวเยอรมัน ชาวโรมานี (ยิปซี) และตาตาร์ไครเมีย พื้นที่นี้เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนของนาซีสำหรับการขยายตัวหลังสงครามของรัฐเยอรมัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข