ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท

ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท เป็นบทประพันธ์ของ นันทนา วีระชน เจ้าของบทประพันธ์ชื่อดัง "แรงเงา" ที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มา 3 ครั้งแล้ว ครั้งแรกสร้างเป็นภาพยนตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 สร้างโดย ประไพ เอี่ยมสะอาด กำกับการแสดงโดย พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, วรรษมน วัฒโรดม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

Maisinraifiresawas 2015.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เขียนโดยนันทนา วีระชน
กำกับโดยสยาม สังวริบุตร
แสดงนำธีรภัทร์ สัจจกุล
อุษามณี ไวทยานนท์
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
เอกราช กฤตสิริทิพย์
กรรณาภรณ์ พวงทอง
ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์
กาญจนาพร ปลอดภัย
ภัสสร บุณยเกียรติ
กาญจนา จินดาวัฒน์
โชคดี พักภู่
ตฤณ เศรษฐโชค
มนตะกานต์ ทองขาว
ณัทกัญญา โควสุวรรณ
จารุศิริ ภูวนัย
ดนตรีเปิดเกลียดใจที่ไปรักเธอ ร้องโดย ธีรภัทร์ สัจจกุล
ดนตรีปิดอ้อมแขนที่ไร้หัวใจ ร้องโดย ชลนรรจ์ ลิ่มไทย
ภาษาต้นฉบับไทยภาษาไทย
จำนวนตอน16 ตอน
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอน130 นาที/ตอน
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศครั้งแรก17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ต่อจากละคร บ้านศิลาแดง
การออกอากาศแรก17 มีนาคม พ.ศ. 2558 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ครั้งที่สองถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2532 กำกับการแสดงโดย ปกครอง มณีโรจน์ นำแสดงโดย อนุสรณ์ เตชะปัญญา, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปัทมา ปานทอง, เมตตา รุ่งรัตน์

ครั้งที่สามถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2537 กำกับการแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จันทร์จิรา จูแจ้ง, ณหทัย พิจิตรา, บดินทร์ ดุ๊ก, ทิพย์ ธรรมศิริ, บุศรา นฤมิตร, นีรนุช ปัทมสูต, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จุรี โอศิริ , สุประวัติ ปัทมสูต

ครั้งที่สี่ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตโดย บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด กำกับการแสดงโดย สยาม สังวริบุตร นำแสดงโดย ธีรภัทร์ สัจจกุล, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์, พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์

นักแสดงนำแก้ไข

ปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2558
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ 35 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 11 ละครโทรทัศน์ ช่อง 3 ละครโทรทัศน์ ช่อง 7
ผู้สร้าง ประไพ เอี่ยมสะอาด อัจฉราวดี ดุลไพจิตร
ทาริกา ธิดาทิตย์
ศุภักษร
ดาราวิดีโอ
บทการแสดง วรการ
ศุภักษร
ปลายปากกา
ผู้กำกับการแสดง พรพจน์ กนิษฐเสน ปกครอง มณีโรจน์ อดุลย์ ดุลยรัตน์ สยาม สังวริบุตร
ปฐวี (วี) ยุรนันท์ ภมรมนตรี อนุสรณ์ เตชะปัญญา ฉัตรชัย เปล่งพานิช ธีรภัทร์ สัจจกุล
ชิดชบา (ชบา) นาถยา แดงบุหงา เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล จันทร์จิรา จูแจ้ง อุษามณี ไวทยานนท์
โสมสุภางค์ (หญิงโสม) วรรษมน วัฒโรดม ปัทมา ปานทอง ณหทัย พิจิตรา ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล
ม.ร.ว.อรุณณรงค์ (คุณชายเอี่ยว) เกรียงไกร อุณหะนันทน์ อรรถชัย อนันตเมฆ บดินทร์ ดุ๊ก พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
หม่อมเจ้าอุราศรี ทิพย์ ธรรมศิริ พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์
ธวัชพงษ์ เอกราช กฤตสิริทิพย์
แพรวา ปัทมา ปานทอง กรรณาภรณ์ พวงทอง
ชัยญา ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
ป้าตลับนาค รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง จุรี โอศิริ กาญจนาพร ปลอดภัย
คุณนายเถาว์เครือ
(แม่โสมสุภางค์)
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ นีรนุช ปัทมสูต ภัสสร บุญยเกียรติ
หม่อมจรัสเรือง
(แม่ของคุณชายเอี่ยว)
จุรี โอศิริ เมตตา รุ่งรัตน์ ทาริกา ธิดาทิตย์ กาญจนา จินดาวัฒน์
ทนายเฉวี่ยง ผจญ ดวงขจร สุประวัติ ปัทมสูต โชคดี พักภู่
ชิดชงค์
(พ่อของชิดชบา)
ชาลี อินทรวิจิตร กำธร สุวรรณปิยะศิริ ตฤณ เศรษฐโชค
กำนัน (พ่อของปฐวี) อดุลย์ ดุลยรัตน์
ยุวดี (แม่ของปฐวี) อัจฉราวดี เกาเสถียร ณัทกัญญา โควสุวรรณ
ลุงปฐวี สมชาย สามิภักดิ์
อาวิฑูณ สมภพ เบญจาธิกุล
ชัยยงค์ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์
ถกล ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
จำเรียง นริศรา ปรีชาจารย์ จารุศิริ ภูวนัย
สมควร เป็ด เชิญยิ้ม ธรรมศักดิ์ สุริยน
บุญถิ่น ณัฐนี สิทธิสมาน ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
ระริน มนตะกานต์ ทองขาว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข