ไม่มีวันก้มหัวให้

ไม่มีวันก้มหัวให้ (絕不低頭) เป็นนิยายกำลังภายใน ที่แต่งโดย โกวเล้ง(古龍)ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1975