ไพโลคาร์พีน

ไพโลคาร์พีน (Pilocarpine) เป็นสารแอลคาลอยด์ประเภทมัสคารีน ได้มาจากใบของพืชล้มลุกจีนัส Pilocarpus จากเขตร้อนของทวีปอเมริกา

ไพโลคาร์พีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ0.76 hours
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.001.936
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC11H16N2O2
มวลต่อโมล208.257 g/mol
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

การใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคแก้ไข

ไพโลคาร์พีนถูกใช้ในการรักษาต้อหินมุมเปิดเรื้อรังและต้อหินมุมปิดเฉียบพันมานานกว่า 100 ปี

ไพโลคาร์พีนยังถูกใช้ในการรักษาอาการปากแห้งเนื่องจากน้ำลายน้อย โดยกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำลายและเหงื่อออกมาในปริมาณมาก และยังอาจทำให้เกิดภาวะความดันเลือดต่ำและหัวใจเต้นช้าลง