ไพโรจน์ รัตตกุล

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว) อดีตนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย อดีตผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเพียงพอ จำกัด และ บริษัท เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด และเป็นน้องชายนายพิชัย รัตตกุล (อดีตประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)

ไพโรจน์ รัตตกุล
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (85 ปี)
สัญชาติ ไทยเชื้อสายจีน
คู่สมรส ประพันธ์ศรี รัตตกุล
บุตร 4 คน ชาย 2 คน และ หญิง 2 คน
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ไพโรจน์ รัตตกุล เกิดวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดพระนคร ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส จากนั้นจึงไปศึกษาต่ออนุปริญญาด้านการเงิน การธนาคาร จากวิทยาลัยลอนดอนโปลีเทคนิค ที่ประเทศอังกฤษ และศึกษาต่อปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ หลังจบการศึกษาแล้วได้กลับมารับราชการทหาร ก่อนจะเข้าสู่แวดวงนักธุรกิจ ชีวิตครอบครัว สมรสกับนางประพันธ์ศรี รัตตกุล (บุตรี หลวงรอบรู้กิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการคนแรกของธนาคารกรุงเทพ) มีบุตรชาย 2 คน และ บุตรสาว 2 คน โดยบุตรชายคนโต คือ พล.ต.พัชร รัตตกุล สมรสกับ ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล (ธิดาในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล กับหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา)

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

ไพโรจน์ รัตตกุล ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 23.00 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุรวมได้ 86 ปี และได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ เมรวัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริง

ตำแหน่งสำคัญแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

กรรมการ/อนุกรรมการแก้ไข

 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
 • กรรมการมูลนิธิรพีสงขลา
 • กรรมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุกรรมการป้องกันฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาแก้ไข

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษากองทุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดสร้างวัดพุทธชิโนรส อุปซอล่า ราชอาณาจักรสวีเดน
 • ที่ปรึกษาประจำวงดนตรีสมิหลา ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์
 • ที่ปรึกษาชมรมศิลป์สมิหลา จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งสำคัญในอดีตแก้ไข

ประธาน / นายกสมาคมแก้ไข

กรรมการแก้ไข

อนุกรรมการแก้ไข

 • อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 • อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ.ก.ม.)
 • อนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

กรรมการที่ปรึกษาแก้ไข

ที่ปรึกษาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

เกียรติคุณที่ได้รับยกย่องแก้ไข

รูปภาพแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข