ไพรรีพินาศ ป่ามรณะ

ไพรรีพินาศ ป่ามรณะ เป็นภาพยนตร์ไทย ที่เคยออกฉาย 9 มีนาคม พ.ศ. 2549 จำหน่ายโดย โมโน ฟิล์ม และกำกับภาพยนตร์โดย เปลว ศิริสุวรรณ

ไพรรีพินาศ ป่ามรณะ
กำกับเปลว ศิริสุวรรณ
เขียนบทเปลว ศิริสุวรรณ
นักแสดงนำวัชระ ตังคะประเสริฐ
จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์
ชลัฏ ณ สงขลา
สุรชัย แสงอากาศ
ณัฐนันท์ จันทรเวช
ณัฏฐรี วิบูลย์เลิศ
ประทีป หาญอุดมลาภ
กำกับภาพสิทธิพงษ์ กองทอง
ผู้จัดจำหน่ายโมโน ฟิล์ม
วันฉาย9 มีนาคม, พ.ศ. 2549
ความยาว105 นาที
ภาษาไทย
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข