ไพทอน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไพทอน, python อาจหมายถึง