ไพทอน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไพทอน (อังกฤษ: python) อาจหมายถึง