แขวงไทโต

(เปลี่ยนทางจาก ไทโต)
ไทโต
(台東区)
แขวงพิเศษ
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงไทโต
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงไทโต
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Taitō City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 10.08 ตร.กม.
ประชากร 175,346 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 15,890 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงไทโต
ตราสัญลักษณ์ของแขวงไทโต


เว็บไซต์ แขวงไทโต

ไทโต (ญี่ปุ่น: 台東区 โรมาจิTaitō-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

แขวงไทโตมีพื้นที่ 10.08 ตารางกิโลเมตร ในพ.ศ. 2551 มีประชากร 175,346 คน และความหนาแน่นประชากร 17,395 คนต่อตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งแก้ไข

แขวงไทโตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว ล้อมรอบด้วยแขวงพิเศษ 5 แขวง ได้แก่ ชิโยดะ บุงเกียว อารากาวะ ซูมิดะ และชูโอ

สถานที่สำคัญแก้ไข

ย่านแก้ไข

วัดและศาลเจ้าแก้ไข

สวนสาธารณะแก้ไข

พิพิฑภัณฑ์และสวนสัตว์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข