ไตรเพเลนนามีน

ไตรเพเลนนามีน (อังกฤษ: Tripelennamine)

ไตรเพเลนนามีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.001.910
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข