ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล

ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล (เดิม: หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์; 30 มกราคม พ.ศ. 2453 – 21 มกราคม พ.ศ. 2557) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงไอซ์ เป็นพระธิดาลำดับที่ 53 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ และลำดับที่ 5 อันประสูติแต่หม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2452 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2452) มีโสทรภราดาและโสทรภคินีรวมห้าองค์ คือ หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์, หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์, หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์, หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์ และหม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์ เกษมสันต์[1]

ท่านหญิง
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
เกิดหม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา
30 มกราคม พ.ศ. 2453
เสียชีวิต21 มกราคม พ.ศ. 2557 (103 ปี)
คู่สมรสสุรินทร์ วิเศษกุล
บุตรสมเกษม วิเศษกุล
วลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
หม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดาทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2478[2] เพื่อสมรสกับสุรินทร์ วิเศษกุล (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) มีโอรสและธิดาสองคน คือ สมเกษม วิเศษกุล และวลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ

ไตรทิพย์สุดาเป็นเจ้านายในราชสกุลเกษมสันต์ที่มีชนม์ชีพอยู่เป็นองค์สุดท้ายก่อนถึงชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 สิริชันษา 103 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถึงวันที่ 28 มกราคม ปีเดียวกัน และพระราชทานเพลิงศพในวันต่อมา[3] และนับเป็นพระอนุวงศ์ที่มีชันษายืนยาวเป็นอันดับสามในราชวงศ์จักรี รองจากหม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์ เชษฐภคินีร่วมพระบิดา ซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 สิริชันษา 109 ปี และหม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล ซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สิริชันษา 104 ปี และเป็นเจ้านายที่ประสูติในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้ดำรงชนม์ชีพอยู่เป็นองค์สุดท้าย

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. "คุณแหน : 25 มกราคม 2557". แนวหน้า. 25 มกราคม 2557. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)