ไดบุตสึ (ญี่ปุ่น: 大仏โรมาจิDaibutsu) หรือ "พระใหญ่" เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น มักใช้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่เก่าแก่ที่สุดคือที่อาซูกะ-เดระ (ค.ศ. 609) และที่รู้จักกันดีที่สุดคือที่โทไดจิ ในจังหวัดนาระ (ค.ศ. 752)[1] ไดบุตสึของโทไดจิเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ มรดกโลกของยูเนสโก และสมบัติแห่งชาติญี่ปุ่น

Replica of Great Buddha of Kyoto

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Bamforth, Chris (26 May 2006), "The capital delights of Nara", The Japan Times