หินไซอัล

(เปลี่ยนทางจาก ไซอัล)

หินไซอัล (อังกฤษ: sial) คือหินพวกแกรนิตของเปลือกโลก ประกอบด้วยซิลิกาและอะลูมินา ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินแกรนิต

มีความหนาประมาณ 35-70 กิโลเมตร