ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ
(เปลี่ยนทางจาก ไซออนจิ คิมิโกะ)

ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ (ญี่ปุ่น: 西園寺公子; 1775 – 1847) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ

ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)29 เดือน 1 ค.ศ. 1257

ประสูติค.ศ. 1232
วันสิ้นพระชนม์ค.ศ. 1304
พระบิดาไซองจิ ซาเนอูจิ
พระสวามีจักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ
พระบุตรเจ้าหญิงทะกะโกะ
เจ้าหญิงเรโกะ

พระโอรส-ธิดาแก้ไข

  • พระธิดาองค์ที่ 2 : เจ้าหญิงทะกะโกะ (Takako-naishinnō)
  • พระธิดาองค์ที่ 3 : เจ้าหญิงเรโกะ (Reiko-naishinnō) (จักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกะ-อุดะ)

อ้างอิงแก้ไข