ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์

นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (14 มกราคม พ.ศ. 2474 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (3 สมัย) และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 5 สมัย

ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
10 เมษายน พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2474
เสียชีวิต 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (65 ปี)
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส สุมาลี เรืองกาญจนเศรษฐ์[1]

ประวัติแก้ไข

ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2474 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [2]

ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เสียชีวิตด้วยการถูกลอบสังหารด้วยอาวุธมีด ในบ้านพักของตนเอง โดยนายอำนาจ เอกพจน์ เป็นผู้ลอบสังหาร และมีนายนิรันดร เรืองกาญจนเศรษฐ์ บุตรชายคนโตเป็นผู้บงการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สิริอายุรวม 65 ปี [3]

งานการเมืองแก้ไข

ไชยศิริ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 รวม 5 สมัย[4] เขาเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2525[5] ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "พรรคกิจประชาคม"

ไชยศิริ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2518 ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[6] และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3 สมัยติดต่อกัน (ครม. 43-45) ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[7] และ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[8]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคประชาธรรม
 2. การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2524 สังกัดพรรคประชาราษฎร์ (พ.ศ. 2525)
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคสามัคคีธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สัมผัส หัวอกแม่ คุณหญิงสุมาลี เรืองกาญจนเศรษฐ ผู้บอบช้ำคดี ปิตุฆาต, มติชน 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ฉบับเต็ม
 2. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2531. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2531
 3. คำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร 15.อำนาจ เอกพจน์ ผมทำเพื่อทดแทนบุญคุณ
 4. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชากรไทย พรรคชาติประชาธิปไตย พรรคพลังใหม่ พรรคกิจสังคม พรรคประชาราษฎร์ พรรคแรงงานประชาธิปไตย พรรคเสรีนิยม และพรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคเสรีนิยม และพรรคสังคมประชาธิปไตย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-12-21.
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๖๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๑๕ เมษายน ๒๕๑๗