ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในหลายประเทศ กฎหมายกำหนดให้ผู้มีเครื่องรับชมโทรทัศน์ (รวมถึงวิทยุในบางประเทศ) ต้องซื้อ ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์ (อังกฤษ: television licence, broadcast receiving licence) ไว้ในครอบครอง ซึ่งค่าใบอนุญาตจัดเป็นการเก็บภาษีรูปแบบหนึ่งเพื่อบำรุงกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ

แหล่งทุนขององค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะในยุโรป
Europe - TV financing.svg
มีระบบใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์
  ใบอนุญาตเท่านั้น
  ใบอนุญาตและโฆษณา
  ใบอนุญาต โฆษณา และทุนอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่มีระบบใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์
  ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลและโฆษณา
  ไม่มีองค์การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ
  ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
  ไม่ทราบ

ประวัติแก้ไข

ใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข