ในฝัน (ละครโทรทัศน์)

ในฝัน พม่า เป็นนวนิยายเล่มแรกของ วิมล เจียมเจริญ ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 19 ปีเท่านั้น โดยใช้นามปากกาว่า โรสลาเรน ซึ่งเทียบกับภาษาฝรั่งเศสได้ว่า กุหลาบราชินี นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 3 ครั้ง

ในฝัน
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยบทประพันธ์
โรสลาเรน
แสดงนำละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2523
นาท ภูวนัย
สีตลา เรืองศิริ
ทูน หิรัญทรัพย์
หทัยรัตน์ อมตวณิชย์
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2535
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
สินจัย เปล่งพานิช
วรุฒ วรธรรม
ลลิตา ปัญโญภาส
สถาพร นาควิลัย
ทิพย์ ธัมมสิริ
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2549
ธีรภัทร์ สัจจกุล
ซาร่า มาลากุล เลน
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
ไลลา บุญยศักดิ์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2523 : ตอน
พ.ศ. 2535 : 20 ตอน
พ.ศ. 2549 : 18 ตอน
พ.ศ. 2559 : 12 ตอน (รีรัน)
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2523 :
พันเอก พยุง ฉันทศาสตร์โกศล
พ.ศ. 2535 :
วรายุฑ มิลินทจินดา
พ.ศ. 2549 :
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 5 (พ.ศ. 2523)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2535)
ช่อง 9 (พ.ศ. 2549)
ช่องพีพีทีวี Return (จากพ.ศ. 2549)
ออกอากาศพ.ศ. 2523 :
พ.ศ. 2523พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2535 :
10 ตุลาคม พ.ศ. 253518 ธันวาคม พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2549 :
พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2549
11 สิงหาคม พ.ศ. 2559-16 กันยายน พ.ศ. 2559

การนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 นำแสดงโดย นาท ภูวนัย , สีตลา เรืองศิริ ,ทูน หิรัญทรัพย์ ,หทัยรัตน์ อมตวณิชย์ ออกอากาศทางช่อง 5

ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดย บริษัท ฮูแอนด์ฮู จำกัด เขียนบทโทรทัศน์ นลินี สีตะสุวรรณ กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย เปล่งพานิช, วรุฒ วรธรรม , ลลิตา ปัญโญภาส, สถาพร นาควิลัย , ทิพย์ ธัมมสิริ ออกอากาศทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20 น. ออกอากาศทางช่อง 3

ครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2549 สร้างโดย บริษัท ทูแฮนส์ จำกัด บทโทรทัศน์และกำกับการแสดงโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย ธีรภัทร์ สัจจกุล, ซาร่า มาลากุล เลน, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม , ไลลา บุญยศักดิ์ ออกอากาศทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ออกอากาศทางช่อง 9 และได้นำกลับมาออกอากาศอีกครั้งทางช่อง พีพีทีวี ด้วยระบบความคมชัดสูง ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 19.30 - 21.00 และออกอากาศซ้ำทุกวันอังคาร์ - พุธ เวลา 10.00 - 11.30 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เปลี่ยนเป็นทุกวันวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 21.50 - 23.20 น. และออกอากาศซ้ำทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 09.40 - 11.10 น. เริ่มตอนแรกในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559-21 กันยายน พ.ศ. 2559

เรื่องย่อแก้ไข

รายชื่อนักแสดงในครั้งต่างๆแก้ไข

ปี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2549
สถานีออกอากาศ ช่อง 5 ช่อง 3 ช่อง 9
ผู้จัดละคร รัชฟิล์มทีวี บริษัท ฮูแอนด์ฮู จำกัด บริษัท ทูแฮนส์ จำกัด
บทโทรทัศน์ นลินี สีตะสุวรรณ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
ผู้กำกับการแสดง สุประวัติ ปัทมสูต หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
เจ้าชายโอริสสาวัฒนา นาท ภูวนัย ฉัตรชัย เปล่งพานิช ธีรภัทร์ สัจจกุล
เจ้าหญิงพรรณพิลาศ สีตลา เรืองศิริ สินจัย เปล่งพานิช ซาร่า มาลากุล เลน
เจ้าชายพิรียพงศ์ อนุสรณ์ เตชะปัญญา วรุฒ วรธรรม
ด.ช.คัมภีร์ พุ่มอ่อน (วัยเด็ก)
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
ด.ช.กฤณ โพธิปิติ (วัยเด็ก)
เจ้าหญิงรัชทายาท หทัยรัตน์ อมตวณิชย์ ลลิตา ปัญโญภาส
ด.ญ.ธัชชา พุ่มอ่อน (วัยเด็ก)
ไลลา บุญยศักดิ์
ด.ญ.มิเชล เบอร์แมน (วัยเด็ก)
เจ้าชายบุษกร วิฑูรย์ กรุณา สถาพร นาควิลัย อรรถชัย อนันตเมฆ
เทวีศุลีพร อุทุมพร ศิลาพันธ์ ทิพย์ ธัมมสิริ เบญจศิริ วัฒนา
มรุต ศานติ สันติเวชกุล ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
นิสา ปริศนา กล่ำพินิจ ณัฐกานต์ ภู่เจริญศิลป์
เจ้าชายชัยฉัตร เวนย์ ฟอลโคเนอร์ โอลิเวอร์ พูพาร์ท
ครูศิลปะ ธิติมา สังขพิทักษ์ ฤทัย สาณะเสน
พระราชาพรหมมินทร์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ สุเชาว์ พงษ์วิไล
พระราชินีอภิรดี นันทวัน เมฆใหญ่ ธันยพร เจริญยิ่ง
ท่านนายพลตรีสุริเทพ สุเชาว์ พงษ์วิไล เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์
ท่านเจ้าคุณกลาโหม อานนท์ สุวรรณเครือ
พระนมขวัญ พงษ์ลดา พิมลพรรณ ดารณีนุช ปสุตนาวิน
เจ้าหลวงกุสารัฐ อดิศักดิ์ เศวตนันท์ ชลิต เฟื่องอารมย์
วิทยา นพดล ใหม่ละออ
องครักษ์เชษฐา อภิพงษ์ ผะเดิมชิต
อำนาจ สุวพันธ์ พันธ์ทอง
คิรินทร ธีรศักดิ์ สินสูงสุด
ท่านฝ่ายนุบาล ศราวุฒิ ธัญญลักษณ์
ท่านสมุหะราชมณเฑียร คมกฤช ยุตติยงค์
สินธุ มหาดเล็กต้นห้อง เศรษฐธร ระฆังทอง
องครักษ์เดช ยอดชัย ภัยขยาด
ชวาลา ดลสิทธิ์ จิรสุขประเสริฐ
สมุหะวรลักษณ์ พงศ์ธนิศ จันทรา
องครักษ์สุทธิ นิธิ วติวุฒิพงศ์
นักแสดงรับเชิญ
เจ้าชายโสภณา เกรียงไกร อุณหะนันทน์ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล
สุประวัติ ปัทมสูต
นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา
วิภู คมกฤช ยุตติยงค์
วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล
พระราชาของเจ้าชายโอริสสาวัฒนา สถาพร นาควิลัย
พระราชินีของเจ้าชายโอริสสาวัฒนา ชุดาภา จันทเขตต์
นายพลฟรังโก้ (ผู้นำสาธารณรัฐฟรองซาเนีย) ปีเตอร์ ธูนสตระ
พระราชินีเท่งอาภา นัฏฐา ลอยด์
ท่านวัชระ เสนาบดี กระทรวงยุติธรรม พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ท่านเอกรัตน์ เสนาบดี กระทรวงวัง วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล
ท่านชัยวัฒน์ เสนาบดี กระทรวงยุติธรรมคนใหม่ กฤต โพธิปิติ

เพลงประกอบละครแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข