โฮมก (เกาหลี: 허목,1595-1682) เป็นขุนนาง,นักเขียนคนสำคัญในสมัย ราชวงศ์โชซอน ได้ดำรงตำแหน่งรองมหาเสนาบดีในช่วงต้นรัชสมัย พระเจ้าซุกจง ระหว่างปี ค.ศ. 1675-78

โฮมก
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล허목
ฮันจา
RRHuh Mog
MRHeo Mok
นามปากกา
ฮันกึล미수 or 태령노인
ฮันจา or
RRMisoo or Teryungrhoin
MRMisu or TeryungNoin
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล문보 or 화보
ฮันจา or
RRMoonbo or Hwabo
MRMunbo or Hwabo
ชื่อหลังเสียชีวิต
ฮันกึล문정
ฮันจา文正
RRMunjeong
MRMunjŏng

โฮมก เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1595 ในรัชสมัย พระเจ้าซ็อนโจ เป็นหัวหน้าขุนนางฝ่ายใต้ในรัชสมัย พระเจ้าซุกจง และเป็นคู่แข่งทางการเมืองของ ซง ซี-ย็อล หัวหน้าขุนนาง ฝ่ายตะวันตก

โฮมก ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 1682 ขณะอายุได้ 87 ปี