โออารีสออลยูซันส์

(เปลี่ยนทางจาก โออารายส์ออลยูซัน)

"O Arise, All You Sons" เป็น เพลงชาติ ของ ปาปัวนิวกีนี โดยมี 'พระราชบัญญัติอัตลักษณ์แห่งชาติ' ของปาปัวนิวกินีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศสร้างธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติจำชาติ และเพลงชาติ [1]

O Arise, All You Sons
National Emblem of Papua New Guinea.svg

เพลงชาติของธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี
เนื้อร้องThomas Shacklady
ทำนองThomas Shacklady
รับไปใช้1975
ตัวอย่างเสียง

ธงและสัญลักษณ์ประจำชาติปาปัวนิวกินีถูกนำมาใช้เมื่อสี่ปีก่อน อย่างไรก็ตามเพลงชาติยังไม่มีการยืนยันจนกระทั่ง ค.ศ.1975 แม้ว่าจะมีหลายเพลงที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อเป็นเพลง สภาผู้บริหารแห่งชาติตัดสินใจภายหนึ่งสัปดาห์ ก่อนวันประกาศอิสรภาพของประเทศ (10 กันยายน ค.ศ.2518) เพื่อนำเพลงที่แต่งโดย Thomas Shacklady (2460-21หน้า วง Royal Papua New Guinea Constabulary Band)

เนื้อร้องของเพลงแก้ไข

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
O arise all you sons of this land,

Let us sing of our joy to be free,

Praising God and rejoicing to be

Papua New Guinea.


Shout our name from the mountains to the seas

Papua New Guinea;

Let us raise our voices and proclaim

Papua New Guinea.


Now give thanks to the good Lord above

For His kindness, His wisdom and love

For this land of our fathers so free,

Papua New Guinea.


Shout again for the whole world to hear

Papua New Guinea;

We are independent and we're free

Papua New Guinea.

โอ บุตรชายทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดบนแผ่นดินนี้

ให้พวกเราขับขานเพลงด้วยความปิติที่เป็นอิสระ

สรรเสริญต่อพระเจ้าและชื่นชมยินดีด้วยความเป็นอยู่

ปาปัวนิวกินี


จะตะโกนชื่อของเราจากภูเขาไปสู่ทะเล

ปาปัวนิวกินี

ให้พวกเราจงเปล่งเสียงของเราและประกาศว่า

ปาปัวนิวกินี


จนบัดนี้ขอบคุณพระเจ้าอย่างสูงส่ง

เพื่อความเมตตาต่อท่าน ภูมิปัญญา และ ความรักต่อท่าน

เพื่อดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรานี้เป็นอิสระ

ปาปัวนิวกินี


ตะโกนอีกครั้งเพื่อให้ทั้งโลกได้ยิน

ปาปัวนิวกินี

เราคือประเทศเอกราชและเราอิสระภาพ

ปาปัวนิวกินี

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชบัญญัติเอกลักษณ์แห่งชาติ 2514, http://www.paclii.org/pg/legis/consol_act/nia1971197