โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนแรก[1] ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551

โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2550 – 20 กันยายน พ.ศ. 2551
ถัดไป สุณีย์ เหลืองวิจิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (49 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ ( MBA. ) Central Missouri State University, U.S.A.

การทำงานแก้ไข

โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ได้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 และได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนแรก โดยมีบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง บริษัท อิมพีเรียล เรียลเอสเตท

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อไทย, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนพิเศษ 174 ง, 9 พฤศจิกายน 2550, หน้า 1.