โอซากะ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โอซากะ (ญี่ปุ่น: 大阪 โรมาจิŌsaka) หรือ โอซาก้า อาจหมายถึง